รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

Homeผู้จัดทำรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม

red_spot.gif 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า 
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 
ฐาน มุมยอด ส่วนสูง 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

    1.2 รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวไม่เท่ากันเลย

              

 

fish_blue.gif

จัดทำโดยครูอรพรรณ อินทโชต
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
copyright[c] 2005 MissOrapun Intachod All right reaerved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.