ส่วนประกอบของรูปวงกลม

 

Homeผู้จัดทำรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม

red_spot.gif 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ส่วนประกอบของรูปวงกลม 
คำจำกัดความ 
รูปวงกลมตัดกัน 
รูปวงกลมสัมผัสภายนอก 
รูปวงกลมสัมผัสภายใน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 ส่วนประกอบของรูปวงกลม

 

fish_blue.gif 

จัดทำโดยครูอรพรรณ อินทโชติ
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Copyright[c]2005 MissOrapun Intachod All right reaerved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.