แบบทดสอบก่อนเรียน

 

Homeผู้จัดทำรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม

red_spot.gif  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องสี่เหลี่ยม

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. รูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.  

2. รูปนี้       เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

 ก.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ข.   สี่เหลี่ยมด้านขนาน 
ค.   สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ง.   สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

3. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีลักษณะของมุมต่างจากข้ออื่น

  ก.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
  ข.  สี่เหลี่ยมด้านขนาน
  ค.  สี่เหลี่ยมรูปว่าว
  ง.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า

4. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีลักษณะของด้านต่างจากข้ออื่น

  ก.  สี่เหลี่ยมด้านขนาน
  ข.  สี่เหลี่ยมรูปว่าว
  ค.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ง.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

5. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน แตกต่างกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในข้อใดมากที่สุด

  ก.   จำนวนของมุม
  ข.  ขนาดของมุม
  ค.  จำนวนของด้าน
  ง.  จำนวนเส้นคู่ขนาน

6. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

  ก.   ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน และมุมทั้งสี่เท่ากันด้วย
  ข.   ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และมุมตรงข้ามเท่ากัน
  ค.   ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน และมุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก 
  ง.   ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และมุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก 

7. ข้อใดคือลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

  ก.  ด้านตรงข้ามขนานกันคู่เดียว
  ข.  ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่
  ค.  ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันหรือขนานกันสองคู่
  ง.  ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน และมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก

8. มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก และด้านทุกด้านยาวเท่ากัน หมายถึงสี่เหลี่ยมชนิดใด

  ก.   สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
  ข.  สี่เหลี่ยมรูปว่าว
  ค.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ง.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า

9. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใด ไม่มี โอกาสมมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก

  ก.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ข.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ค.  
  สี่เหลี่ยมคางหมู
  ง.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

10. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป ขนาดเท่ากัน นำมาวางให้ด้านต่อกัน จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

  ก.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ข.  สี่เหลี่ยม
  คางหมู
  ค.  
  สี่เหลี่ยมด้านขนาน
  ง.  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


กลับหน้าแรก

 จัดทำโดยครูอรพรรณ  อินทโชติ
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มปรชานุกูล) อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม
Copyright[c]2005 MissOrapun Intachod All right reaerved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.