แบบทดสอบก่อนเรียน

Homeผู้จัดทำรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม

red_spot.gif

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ส่วนประกอบของรูปวงกลม 
คำจำกัดความ 
รูปวงกลมตัดกัน 
รูปวงกลมสัมผัสภายนอก 
รูปวงกลมสัมผัสภายใน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องวงกลม

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. รูปวงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์ยาว 6.8 เซนติเมตร รัศมีของวงกลมยาวเท่าไร

  ก.    12.8    เซนติเมตร 
  ข.    6.4      เซนติเมตร
  ค.    3.5      เซนติเมตร
  ง.     3.4     เซนติเมตร
2. สิ่งใดมีความยาวมากที่สุดในรูปวงกลมเดียวกัน
  ก.     เส้นผ่านศูนย์กลาง
  ข.     เส้นรอบรูปวงกลม 
  ค.     คอร์ด
  ง.     รัศมี
3. รัศมียาวเป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

  ก.     3   เท่า
  ข.     2   เท่า
  ค.     1   เท่า
  ง.       เท่า

4. ข้อใดมีเส้นรอบวง

  ก.     กล่องผงซักฟอก
  ข.     ผ้าพันคอลูกเสือ
  ค.     เหรียญสิบบาท
  ง.     ธนบัตรใบละยี่สิบบาท

5. สิ่งใดแบ่งรูปวงกลมออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

  ก.     เส้นผ่านศูนย์กลาง
  ข.     เส้นรอบวง
  ค.     คอร์ด
  ง.     รัศมี

6. วงกลม ก สัมผัสภายนอกกับวงกลม ข จะสัมผัสกันได้กี่จุด

  ก.     4   จุด
  ข.     3   จุด
  ค.     2   จุด
  ง.     1   จุด

7. สิ่งใดมีส่วนประกอบของรูปวงกลมมากที่สุด่

  ก.     รถกระบะ
  ข.     รถบรรทุกสิบล้อ
  ค.     รถจักรยานยนต์ 
  ง.     รถจักรยานสองล้อ

8. หน้าตัดของท่อน้ำ  มีลักษณะคล้ายข้อใด

  ก.     วงแหวน
  ข.     วงกลมตัดกัน
  ค.     วงกลมสัมผัสภายใน
  ง.    วงกลมสัมผัสภายนอก

9. ถ้านักเรียนจะตัดขนมเค้ก ควรตัดตามแนวของสิ่งใด จึงจะดูสวยงาม

  ก.     เส้นผ่านศูนย์กลาง
  ข.     เส้นรอบวง
  ค.    คอร์ด 
  ง.     รัศมี

10. วงกลม ก มีรัศมียาว 4 เซนติเมตร วงกลม ข มีเส้นผ่านศูนย์ยาว 4 เซนติเมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  ก.     วงกลม  ก เล็กกว่า วงกลม ข 
  ข.     วงกลม ก ใหญ่กว่า วงกลม ข
  ค.     วงกลม ข ใหญ่กว่า วงกลม ก 
  ง.     วงกลมทั้งสองวงเท่ากัน


กลับหน้าแรก

 

 จัดทำโดยครูอรพรรณ อินทโชติ
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Copyright (c) 2005 Miss Orrapun Intachod. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.