ยูเนียน

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

ยูเนียน 
แผนภาพการยูเนียน 
อินเตอร์เซกชัน 
แผนภาพการอินเตอร์เซกชัน 
คอมพลีเมนต์ 
แผนภาพการคอมพลีเมนต์ 
ผลต่างของเซต 
แผนภาพผลต่าง 
แบบฝึกทักษะ 

 

ไปรู้จักกันเลยเด็กๆ ยูเนียน (Union)

          ถ้ากำหนดเซต A และ B ใดๆ ยูเนียนของเซต A และ B คือ เซตใหม่ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B เขียนแทนด้วย  หรือ       

หรือ

ตัวอย่าง1.   ถ้า  A = {0 , 1 , 2 , 3}  และ  B = {1 , 3 , 5 , 7}

                          จะได้     = {0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 7}

 ตัวอย่าง2.  ถ้า  M = {x / x เป็นจำนวนเต็มบวก}  และ  L = {1 , 2 , 3 , 4}

                          จะได้    = M

ตัวอย่าง3.  ถ้า  W = {a , s , d , f}  และ  Z = {p , k , b}

                          จะได้   = {a , s , d , f , p , k , b}

เชิญดูดูแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

     

     กลับเมนูย่อย

             

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.