คอมพลีเมนต์

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

ยูเนียน 
แผนภาพการยูเนียน 
อินเตอร์เซกชัน 
แผนภาพการอินเตอร์เซกชัน 
คอมพลีเมนต์ 
แผนภาพการคอมพลีเมนต์ 
ผลต่างของเซต 
แผนภาพผลต่าง 
แบบฝึกทักษะ 

 

ไปรู้จักกันเลยเด็กๆ คอมพลีเมนต์ (Complement)

        
กำหนดให้ เซต A เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U คอมพลีเมนต์ของ  A คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ  (U) แต่ไม่เป็นสมาชิกของ A เขียนแทนด้วย    (อ่านว่า  เอไพรม์)

หมายเหตุ  คอมพลีเมนต์ของเซต A อาจใช้สัญลักษณ์อื่นแทน  เช่น    ,   , C(A) ,  เป็นต้น

 ตัวอย่าง1.  ถ้า  U = {0, 1, 2, 3, 4, 5}  และ  A = {0 ,2}  
                          จะได้       = {1, 3,4, 5}

 ตัวอย่าง2.  ถ้า   U = {0, 1, 2, 3, ... }  และ  C = { x/x เป็นจำนวนคู่}  
                          จะได้   =  { x /x U และ x เป็นจำนวนคี่ }

 ตัวอย่าง

เชิญดูดูแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

bullet03_blue.gif [ยูเนียน]  bullet03_blue.gif  [อินเตอร์เซกชัน]   bullet03_blue.gif  [คอมพลีเมนต์]  bullet03_blue.gif [ผลต่าง]  bullet03_blue.gif

     

     กลับเมนูย่อย..

     

             

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.