ผลต่างของเซต

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

ยูเนียน 
แผนภาพการยูเนียน 
อินเตอร์เซกชัน 
แผนภาพการอินเตอร์เซกชัน 
คอมพลีเมนต์ 
แผนภาพการคอมพลีเมนต์ 
ผลต่างของเซต 
แผนภาพผลต่าง 
แบบฝึกทักษะ 

 

ไปรู้จักกันเลยเด็กๆผลต่าง (relative complement or difference)

               ผลต่างระหว่างเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A ซื่งไม่เป็นสมาชิกของเซต B  ผลต่างระหว่างเซต A และ B เขียนแทนด้วย  A - B

A - B = และ

หมายเหตุ  ผลต่างระหว่าง เซต A และ เซตB ไม่เท่ากับ ผลต่างระหว่างเซต B และ เซต A นั่นคือ

 ตัวอย่าง1. ถ้า  A = {0, 1, 2, 3, 4}  และ  B = {3 , 4 , 5 , 6 , 7}  
                        จะได้  A - B = {0, 1, 2}  และ  B - A  = {5 , 6 , 7}

 ตัวอย่าง2.  ถ้า   U = {1, 2, 3, ... }  และ  C = { x/x เป็นจำนวนคู่บวก}
                          จะได้   U
-C = {x/x เป็นจำนวนคี่บวก}

 

เชิญดูดูแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

     

     กลับเมนูย่อย

             

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.