กระบวนการปฏิสนธิของมนุษย์

รูปภาพของ ssspoonsak

กระบวนการปฏิสนธิของมนุษย์ สาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

            บทเรียนออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เนื้อหาของบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับ ชีวิตและครอบครัว เมื่อนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนนี้จบแล้วนักเรียนสามารถ
                         
           1. บอกความหมายของการปฏิสนธิ ตลอดจนกระบวนการปฏิสนธิของมนุษย์ได้
           2. จำแนกและอธิบายถึงจุดเด่นของการเจริญเติบโตและพัฒนาการในช่วงวัยต่าง ๆ ได้

          ขอขอบพระคุณอาจรย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จาก Thaigoodview.com ที่ได้ให้ความรู้ในการจัดทำบทเรียนนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ตัวอย่างเนื้อหา

 ในแต่ละเดือน เมื่อถึงวันที่ 14 ของรอบเดือน จะมีไข่สุก 1 ฟองถูกปล่อยออกจากรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งและพร้อมจะรับการผสม โดยจะเดินทางผ่านปีกมดลูกเข้าสู่ท่อนำไข่ และจะมีชีวิตอยู่ได้ 24 ชั่วโมง หลังการตกไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกจะหนาขึ้น มูกบริเวณช่องคลอดซึ่งหลั่งจากปากมดลูกจะบางและยืดหยุ่นได้ดี เพื่อให้ สเปิร์มผ่านเข้าไปได้สะดวก

ผู้จัดทำ

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

 

สร้างโดย: 
ครูนภาดล วิภาวิน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์