หัวใจชายหนุ่ม

รูปภาพของ sss29206

แบบทดสอบเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกา  ลงในกระดาษคำตอบ
๑. แก่นของเรื่องหัวใจชายหนุ่มตรงกับข้อใด
   ก. บรรยากาศของสังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
   ข. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมไทย
   ค. เราควรเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไร
   ง. ชี้ให้เห็นปัญหาของสังคมไทยในการรับวัฒนธรรมตะวันตก
       อย่างไม่ถูกต้อง  จะส่งผลร้ายอย่างไรบ้าง*
๒. “จดหมายเหล่านี้  ข้าพเจ้าได้เลือกคัดแต่ฉบับที่มีเรื่องน่าอ่านสำหรับสาธารณชน
       มารวบรวมไว้ เพื่อผู้อ่านหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต” จะได้อ่านทราบความเห็น
       และความเป็นไปของคนหนุ่มไทยผู้หนึ่ง
        ซึ่งข้าพเจ้าจำเป็นต้องขออภัยในการที่จะไม่แสดงให้ท่านทราบ” 
                      ข้อความที่ยกมานี้เป็นส่วนใดของเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
   ก. จดหมายจริง   
   ข.  นิยาม
   ค. นำเรื่อง*   
   ง.  วิเคราะห์
๓. คำใดที่ผู้แต่งชี้แนะให้เห็นว่าเป็นสาวไทยเชื้อสายจีนที่ตัวละครไม่ถูกใจ
   ก. แม่กิมเน้ย   
   ข. ซุนฮูหยิน*
   ค. แม่อุไร   
   ง. นางสาวศรีสมาน
๔. ข้อใดแสดงให้เห็นชัดเจนว่า  นายประพันธ์  ประยูรสิริ  เป็นคนหนุ่ม “หัวนอก” ชัดเจนที่สุด
   ก. รักพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ผิดกับการรักลูกรักเมียจริงไหม
   ข. การรักเมืองไทยเปรียบเหมือนรักพ่อแม่  แต่การรักเมืองอังกฤษเหมือนรักเมีย*
   ค. แล้วก็เมื่อต้องจากเมืองอังกฤษมาเมืองไทย  จะไม่ให้ฉันอาลัยได้หรือ
   ง. การคุยกับคนแก่ครึอย่างพ่อแม่ก็คงไม่ออกรสเท่ากับคุยกับหนุ่ม ๆ สาวๆ จริงไหม
๕. ข้อใดเป็นความเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ
   ก. คุณพ่อคุณแม่สรรเสริญเยินยอมากว่าเป็นคนดีนัก วิเศษต่าง ๆ
      ราวกับนางฟ้าตกลงมาจากสวรรค์*
   ข.  ฉันหวังใจว่าหน้าเจ้าหล่อนจะไม่เป็นนางงิ้วตุ้งแช่อะไรตัว
   ค. คุณพ่อได้พาฉันไปดูตัวแม่กิมเน้ยแล้ว  หน้าตาเจ้าหล่อนเหมือนนางซุนฮูหยิน 
      หลังตาชั้นเดียว
   ง. แต่แต่งตัวเครื่องเพชรมากเหลือเกิน  มีอะไรต่อมิอะไรห้อยแขวน
       และติดพะรุงพะรังไปทั้งตัวจนดูราวกับต้นไม้คริสต์มาส
๖.  “ผู้หญิงที่มักเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน  ขี้อาย  ไม่รู้จักเข้าสังคม”  ใช้สำนวนว่าอย่างไร
   ก.  ซุนฮูหยินออกฉิวค้อนเสียสามสี่วง
   ข.  เมฆทุกก้อนมีซับในเป็นเงิน
   ค. ทำตัวเป็นห้อยจุ๊บแจง*  
   ง.  นางสุวิญชาของพระยาตระเวน
๗.  “เมื่อเจ้าได้ไปชิงสุกก่อนห่ามเสียเช่นนั้นแล้ว  พ่อก็สิ้นพูด”  
         “ชิงสุกก่อนห่าม”  มีความหมายตรงกับข้อใด
   ก. ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัย  หรือยังไม่ถึงเวลา*
   ข. ทำความชั่วที่ปิดไม่ได้
   ค. ตั้งใจทำอะไรที่ไม่ถูกวิธี
   ง. ตั้งใจทำในสิ่งที่ขัดต่อขนบวัฒนธรรม
๘.  “บ้านนั้นเขาใช้คำเรียกกันว่า  โรงเรียนฝึกหัดเจ้าชู้” 
     ข้อความนี้ ผู้พูดกล่าวด้วยความรู้สึกอย่างไร
   ก.  ไม่พอใจ   
   ข.  เสียดสี*
   ค.  เหยียดหยาม   
   ง.  ตำหนิ
๙. สุภาษิตอังกฤษว่า  “ ขนมปังครึ่งก้อนยังดีกว่าไม่มีเลย”  มีความหมายตรงกับข้อใด
   ก. แม้จะไม่ได้สิ่งใดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีอยู่บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเลย*
   ข. กินอย่างอดอยากดีกว่าไม่ได้กินอะไรเลย
   ค. กินอะไรต้องอย่างให้หมด  ต้องเผื่อไว้เวลาไม่มีอะไรกิน
   ง. ยามไม่มีอะไรกิน  ขนมปังแม้เพียงครึ่งก้อนก็ยังดีกว่าไม่มี
๑๐.  “ได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไร”  ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไร
   ก. ก่อแล้วต้องสาน  
   ข. กินแกลบกินรำ
   ค. กำขี้ดีกว่ากำตด*  
   ง. กินตามน้ำ

สร้างโดย: 
นางสาววิรญาและนางสาวฤทัยชนก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์