วันงดสูบบุหรี่โลก (World No-Tobacco Day) 31 พฤษภาคม

รูปภาพของ ssspoonsak

 

Commit to quit

The COVID-19 pandemic has led to millions of tobacco users saying they want to quit.
Commit to quit today and sign the pledge.

มุ่งมั่นที่จะเลิก

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้ผู้ใช้ยาสูบหลายล้านคนบอกว่าพวกเขาต้องการเลิก 
มุ่งมั่นที่จะเลิกในวันนี้และลงนามในคำมั่นสัญญา 

           ปัจจุบัน การสูบบุหรีไม่ใช่เรื่องโก้เก๋อีกต่อไปแล้ว  เพราะโทษของบุหรี่มีผลถึงสุภาพและสิ่งแวดล้อม   เป็นมหันตภัยที่คนรักชีวิตควรหลีกเลี่ยง ได้มีการรณณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่กันอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ตกลงกันว่า วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

           ตั้งแต่ปี 2531 องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่  ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า World Spidemic หรือการสูบบุหรี่เป็นโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก

           และประกาศเตือน เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุยังน้อย และสูบเป็นประจำ จะเสียชีวิตก่อนอายุขัยปกติ (ประมาณ 70-80 ปี) ถึง 22 ปี
           ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตของประชากร ที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี ให้รับทราบถึงอันตราย โทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆ กัน แต่จะให้เลิกสูบเลย เป็นเรื่องที่ยากมาก สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว
           จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเลิกได้สำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดังเช่น เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศบังคับใช้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์ คำเตือน โทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป ตัวอย่างดังภาพ ข้างล่าง

  

  

  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี  

ปี พ.ศ. คำขวัญภาษาไทย คำขวัญภาษาอังกฤษ

 • 2531 "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ" Between tobacco and health,choose health 
 • 2532 "ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย" The female smoker : at added risk 
 • 2533 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco
 • 2534 "ปีแห่งการรณรงค์ สาธารณสถานและยวดยานปลอดควันบุหรี่" Public places and transport : better be tobacco free 
 • 2535 " ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย" Tobacco free work places : safer&healther 
 • 2536 "บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่" Health services,including health personne,against tobacco 
 • 2537 "ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่" The media against tobacco
 • 2538 "บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด" Tobacco costs more than you think 
 • 2539 "ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ ถวายองค์ภูมี ปีทรงครองราชย์" Sport and the arts without tobacco : planit tobacco free 
 • 2540 "โลกนี้สดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่" United for a tobacco-free world 
 • 2541 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco 
 • 2542 "อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา เลิกบุหรี่" Leaving the pack behind 
 • 2543 "บันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่" (Siogan : Tobacco Kills - Don't be Duped
  Theme : Entertainment and Tobacco Promotion - Countering theDeception) 
 • 2544 " เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่" SECOND - HAND SMOKE . LET'S CLEAR THE AIR 
 • 2545 "กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ"  Tobacco - Free Sports: Play it clean
 • 2546 "ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ " Tobacco free films tobacco free fashion. 
 • 2547 "บุหรี่;ยิ่งสูบ:ยิ่งจน" " ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง" Tobacco and Poverty (Avicious Circle)
 • 2548 "ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" Health Professionals and Tobacco Control
 • 2549 "บุหรี่ทุกชนิด นำสู่ความตาย" Tabacco : Deadly in any form or disguise
 • 2550 "ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส" Smoke Free-Environtments
 • 2551 "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่" Tobacco-Free Youth
 • 2552 "บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย" Tobacco Health Warnings
 • 2553 "หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่" Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women
 • 2554 "พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่" The WHO Framework Convention on Tobacco Control
 • 2555 "จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ" Tobacco Industry Interference
 • 2556 "ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต" Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship
 • 2557 "บุหรี่ ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด" Raise taxes on tobacco
 • 2558 "หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" Stop illicit trade of tobacco products 
 • 2559 “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” Get Ready for plain packaging
 • 2560 "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" Tobacco-a threat to development
 • 2561 "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" Tobacco Break Heart
 • 2562 "บุหรี่เผาปอด" (Tobacco burns your lungs)
  2563 "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบลดเสี่ยง"
  2564 "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้"

 อ่านข้อมูลทั่วไป ของบุหรี่ (Cigarette)

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์