เรียนกับ ครูจิตรกร ปันทราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

รูปภาพของ swkchittrakorn

สวัสดี นักเรียนที่รักทุกคน

        สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 ,6 ที่ได้เรียนกับครูจำนวน 8 ห้อง หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กับครูในห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด โดยนักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน

ห้องเรียนครูจิตรกร ปันทราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

  • @  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9
 •            - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:30 น.
             - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555    เวลา 23.30 น.

  • @ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10
 •           - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:30 น.
            - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555    เวลา 23.30 น.

  • @ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:30 น. 
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555    เวลา 23.30 น.
  • @ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 12
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:30 น.
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555    เวลา 23.30 น.
  • @ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 14
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:30 น.
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555    เวลา 23.30 น.
  • @ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 15
       - งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:30 น.
       - งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555    เวลา 23.30 น.

ปฏิพล จูงใจ เลขที่ 23 ม.6.9

http://www.thaigoodview.com/node/165459

รูปภาพของ swk39614

 

นางสาวสุธาสินี ทวีกสิกรรม ม.6.9 เลขที่ 41 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/165299

รูปภาพของ swk39614

 

นางสาวสุธาสินี ทวีกสิกรรม ม.6.9 เลขที่ 41 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/165299

รูปภาพของ swk39356

นาย ศุภกร หันตา ม.6.14 เลขที่ 26 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/165281

รูปภาพของ swk39356

นาย ศุภกร หันตา ม.6.14 เลขที่ 26 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/165281

รูปภาพของ swk37379

นางสาววรัญญา สุวรรณจิตน์ ห้อง ม.6.11 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/165256

รูปภาพของ swk37379

นางสาววรัญญา สุวรรณจิตน์ ห้อง ม.6.11 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/165256

รูปภาพของ swk37073

นาย ศตอัฑฒ์ หนูแสง ห้อง ม.6.15 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/165235

รูปภาพของ swk39330

นางสาวศุภิสรา จันทนะเปลิน ชั้น ม.6.12 เลขที่ 35 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ http://www.thaigoodview.com/node/165226

รูปภาพของ swk39354

นายณัฐกิตติ์ มาฟู  ม.6.14 เลขที่ 25 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ 

http://www.thaigoodview.com/node/165186

รูปภาพของ swk39390
นางสาวทิพย์สุดา  สันติสถิตพงศ์ ม 6.11 เลขที่ 32 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้
http://www.thaigoodview.com/node/164990
รูปภาพของ swk39984

นางสาว นุชจรินทร์ กันทะสุข ม.6.12 เลขที่ 38 ได้ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้  http://www.thaigoodview.com/node/164790

รูปภาพของ swk39370

นางสาวพิมประภา กันทะวิน  ม.6.9  เลขที่30 ได้ส่งงานครั้งที่1ตาม URL ดังนี้http://www.thaigoodview.com/user/101691

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์