หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลเเละสารสนเทศ

รูปภาพของ nws_suputsorn

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ข้อมูลเเละสารสนเทศ


1.ข้อมูลหมายความว่าอะไร


ตอบ  (data)คือสิ่งต่างๆหรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจ

2.สารสนเทศหมายความว่าอะไร


ตอบ  (information)คือสิ่งที่ได้จากการประมวลภาพ

3. เหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูล


ตอบ  การเเก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

4. การจัดเรียงข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร


ตอบ เป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรืออ้างอิง

5. สารสนเทศเกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร


ตอบ สารสนเทศ (Information System) จะกินความหมายที่กว้างกว่าข้อมูล คือ มีกระบวนการนำ "ข้อมูล" ไปผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับข้อมูล จึงมีลักษณะเป็นเรื่องขององค์ความรู้

6. ข้อมูลเเตกต่างจากสารสนเทศอย่างไร

ตอบ ข้อมูล  หมายถึง  ข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล  ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งาน  เช่น ผลเกรดของนักเรียน

7. การจัดการสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง


ตอบ 4 ขั้นตอน  1. สารสนเทศ  2.  บุคลากรเเละผู้ใช้  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นโยบายเเละเเนวปฎิบัติ

8. กราฟจัดเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศเพราะอะไร


ตอบ กราฟจัดเป็นสารสนเทศ มีจุดประสงค์หลักเพื่อผู้ดำเนินการ 

9. ข้อมูลปฐมภูมิเเตกต่างจากข้อมูลทุติยภูมิอย่างไร


ตอบ  ข้อมูลปฐมภูมิ(primary data)คือข้อมูลที่ได้จากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลทุติยภูมิคือ การนำข้อมูลที่ผู้อื่นได้เก็บรวบรวมหรือบันทึก

10. สิ่งใดที่จำเป็นทำควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล


ตอบ  การตรวจสอบข้อมูล

11. นามสกุลของข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญอย่างไร


ตอบ เพื่อช่วยให้เรียกข้อมูลนั้นๆได้ง่ายขึ้น

12. การประมวลผลเเบบกลุ่มดีกว่าการประมวลผลเเบบทันทีอย่างไร


ตอบ. การประมวลผลเเบบกลุ่มดีกว่าเพราะนำข้อมูลที่สะสมไว้มาประมวลผลรวมกันครั้งเดียว

13. การเเบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์เเบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ 4 ประเภท  1.  ข้อมูลเชิงจำนวน  2. ข้อมูลอักขระ  3. ข้อมูลกราฟริก 4. ข้อมูลภาพลักษณ์

14.  กิจกรรมในชีวิตประจำวันใดที่ใช้วิธีการประมวลผลเเบบทันมีบ้าง

ตอบ การฝากและดอนเงินธนาคารเมื่อลูกค้าฝากข้อมูลนั้นจะถูกประมวลทันที

15.  สารสนเทศระดับใดที่มีจุดประสงค์เพื่อสรุปข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจ

ตอบ  ระดับผู้บริหาร

ด.ญ.  สุภัสศร  พรมดี  ม. 1/2  เลขที่ 4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์