เห็นค่าการศึกษาออนไลน์ เอชพี-ศรีปทุม จับมือหนุนไทยกู๊ดวิว

รูปภาพของ ssspoonsak

 เห็นค่าการศึกษาออนไลน์ เอชพี-ศรีปทุม จับมือหนุนไทยกู๊ดวิว [30 ม.ค. 51 - 07:32]

การประกาศความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอชพี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการที่หลากหลายโดยคณาจารย์จากทั่วประเทศสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทยทั้งในด้านวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที

อย่างไรก็ตาม การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ ถ้าวัดความน่าสนใจเป็นมูลค่า หรือ ตัวเงิน แล้วอาจจะดูไม่น่าสนใจนัก แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในแง่การนำเอาไอซีทีมาใช้เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะในรูปแบบของแหล่งข้อมูลความรู้ออนไลน์ รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมและเอชพี บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าไอทีระดับโลกหันมาให้ความสำคัญกับภาคการศึกษาแล้วนับว่า น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แม้จะเพิ่งเริ่มนับหนึ่ง

นายสุพล ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวถึงรายละเอียดความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่สังคมและเยาวชนมาโดยตลอด ด้วยความพร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและบุคลากร ดังนั้น จึงมีความยินดีในการให้การสนับสนุนเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ที่เป็นสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้

“อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนเราจึงเข้ามาสนับสนุนแนวคิดของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวที่ว่า จะทำอย่างไรให้ครูผู้สอนและนักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษามีพื้นที่แสดงผลงาน เป็นแหล่งรวมความรู้วิชาการและสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สำหรับครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชน แม้กระทั่วบุคคลทั่วไป” ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับสิ่งที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมสนับสนุนให้แก่เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวนั้น นายสุพล ให้ข้อมูลว่า เป็นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ณ ไอซีที เซ็นเตอร์ โดยมีการจัดนักศึกษาและอาจารย์คณะสารสนเทศศาสตร์เป็นที่ปรึกษาของเว็บไซต์ นอกจากนั้น ยังให้การสันบสนุนการเชื่อมต่อและดูแลระบบด้วยงบประมาณเดือนละ 400,000 บาท ในทุกๆ เดือน อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการติดต่อสื่อสารของสมาชิกและผู้เข้าใช้งานทุกคน

“เอชพีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การสันบสนุนด้านอุปกรณ์ไอที คือ มอบเซิร์ฟเวอร์เอชพี โปรไลแอนท์ ให้แก่เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว โดยเรามีความเชื่อมั่นว่า เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวจะช่วยพัมนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ มีความสามารถในวิชาการทุกสาขาวิชา และในขณะเดียวกันจะช่วยเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง” นายสรรพัชญ โสภณกรรมการผู้จัดการ เอชพี เล่าแนวคิดในการสันบสนุนเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว กรรมการผู้จัดการ เอชพี เล่าต่อว่า เอชพีมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดว่า เป็นหน่วย งานใด แต่จะดูที่วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก ที่จะต้องแสดงความจริงใจและตอบแทนสังคม อย่างไรก็ตาม กับการที่เอชพีได้ให้การสบับสนุนเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวในครั้งนี้ เอชพีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยให้เว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและยังมีโอกาสพัฒนาด้านจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน

  

กับคำถามการทำตลาดสินค้าไอทีในปีนี้ จะเป็นไปในแนวทางไหน นายสรรพัชญ ตอบว่า จะผลักดันให้ภาคการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในกลุ่มคอนซูมเมอร์ ที่จากปีที่ผ่านมา ยอดการเติบโตต่อเนื่องแม้จะประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่เชื่อว่า ปีนี้ การซื้อสินค้าภาคไอทีจะคล่องตัวมากขึ้นหลังได้รัฐบาลใหม่ที่มีความชัดเจน บวกกับพัฒนาการของนักเรียนนักศึกษาที่มีการใช้งานสินค้าไอทีประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น

ด้าน นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ ในฐานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว เล่าถึงแนวคิดการก่อตั้งเว็บไซต์ว่า เริ่มแรกได้ปรึกษากับเพื่อนๆ เพื่อจะทำเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลและเป็นแหล่งความรู้ด้านการศึกษาให้กับเด็กๆ และเยาวชน โดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษาและสร้างสังคมที่ดีเป็นหลัก จึงเริ่มลงมือทำเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยสาระวิชาทุกสาขารวมกว่า 10,000 เรื่อง

“มาถึงวันนี้ เว็บไซต์มีสาระวิชารวมกว่า 10,000 เรื่อง มีเนื้อหาจำนวนกว่า 1,000,000 หน้า มีผู้เข้าชมและมีผู้เข้าใช้งานมากกว่า 100,000,000 ครั้ง” ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว เล่าเพิ่มเติม ก่อนให้ข้อมูลต่อว่า ปัจจุบันยังได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จากเมื่อครั้งเริ่มต้นที่ใช้ทุนส่วนตัวประมาณ 1 ล้านบาท ในการจัดทำ และไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากนัก

นายพูนศักดิ์ ให้ข้อมูลแผนงานในอนาคตว่า จะนำเทคโนโลยีที่เยาวชนสนใจ เช่น วิดีโอ คอนเฟอร์เร้นท์ เอ็มเอสเอ็น และอี-เอ็ดดูเคชั่น มาให้เยาวชนได้เรียนรู้ อย่างไรก็ตาม จากการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมและเอชพี ได้มอบพื้นที่จัดวางเซิร์ฟเวอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบให้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเดือนละ 16,000 บาท ส่วนเอชพีได้มอบเซิร์ฟเวอร์จำนวน 4 เครื่อง ภายในระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมา ด้วยความช่วยเหลือดังกล่าว ทำให้มีผู้เข้าใช้งานเพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมา มีผู้เข้าใช้งานเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 และสามารถรองรับการจัดทำ อี-พอร์ตฟอริโอ ของนักเรียนจากเดิมเพียง 5,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คน นอกจากนี้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงมอบทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย” ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว ให้ข้อมูลทิ้งท้าย

ทั้งหมดนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเอชพี ที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม เว็บไซต์แหล่งความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย ที่แม้จะยังไม่แน่ชัดว่า จะประสบความสำเร็จในการเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลและแหล่งรวบรวมความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์สมบูรณแบบได้มากน้อยแค่ไหน และเมื่อใด แต่อย่างน้อยความร่วมมือในครั้งนี้ ก็ทำให้เห็นว่า ยังมีผู้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทย เยาวชนไทยและสังคมไทยอยู่...

ลาวัลย์ ยะลิ 
itdigest@thairath.co.th

http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology03a&content=77065 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์