การใช้งาน QR Code ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

รูปภาพของ ssspoonsak

ยุคเว็บ 2.0 ใช้บล็อก(Blog)

ตอนที่ 2

ยุคเว็บ 2.0 ใช้บล็อก(Blog) 

         ยุคนี้เริ่มกันตั้งแต่ปี 2550 หลังจากที่ให้ความรู้เด็กนักเรียนและครูตามโรงเรียนต่างๆ กว่า 7 ปี ในการใช้ WebEditor เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อออนไลน์ไว้บนเว็บไทยกู๊ดวิว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 ซึ่งผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนจากการเป็นผู้อ่าน เรียนรู้จากการเข้าถึงเว็บแล้ว มาเป็นผู้สร้างบ้าง ซึ่งเป็นการสร้างที่สะดวกสบาย เนื่อจากมีระบบจัดการที่เรียนว่า CMS : Content Management System เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ทำให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ประเภทนี้สามารถที่จะสร้างเนื้อหา หรือที่เรียกกันว่าสร้าง Blog ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมาย

         www.thaigoodview.com ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน จากเดิมที่เป็นเว็บ 1.0 เมื่อสร้างเนื้อหาเสร็จด้วย Web Editor เสร็จ ผู้เป็นเจ้าของเว็บเป็นคนเดียวที่นำเนื้อหาเหล่านั้นขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคพอสมควร จึงได้เริ่มใช้งาน CMS : Content Management System คือ Drupal กว่าจะจัดระบบ ย้ายข้อมูลลงเครื่องแม่ข่ายใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะจากดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้เวลาจนถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2551 จึงได้เริ่มเปิดให้สมาชิกได้ทดลองใช้งาน ส่วนข้อมูลเก่าที่อยู่ในรูปแบบเว็บเพจก็ยังอยู่ให้ใช้งานเหมือนเดิม

        ผลปรากฏว่า ดีเกินคาดคิด จากเดิมที่มีผู้เข้าใช้งานวันละ 1 หมื่นIP เป็นวันละ 5-6 หมื่นIP 

        หลังจากที่ลง CMS Drupal เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทดลองให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ใช้งาน ให้เขียนบล็อกใส่ข้อความ รูปภาพ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงระบบ CMS ที่ได้ลงไว้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หาวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับ

  • นักเรียนที่จะเรียนรู้ใการสร้างบล็อกเพื่อจัดทำแหล่งความรู้เพื่อเป็นชิ้นงานสำหรับส่งครูแทนการทำรายงานลงกระดาษ
  • ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้ที่จะจัดห้องเรียนออนไลน์เพื่อสั่งงานและให้นักเรียนส่งงานลงในบล็อก ครูสร้างเอกสารดิจิทัลเป็นใบความรู้ เป็นใบงาน สำหรับเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้า
  • ครูและนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกันได้

        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เริ่มทดลองการใช้บล็อก โดยทดลองกับนักเรียนที่โรงเรียน และเริ่มเผยแพร่สู่โรงเรียนต่างๆ ให้เริ่มใช้กันอย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม และจัดเป็นห้องเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552 ลองเข้าชมผลงาน

  

 

        ข้อดีของการขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ทำให้เกิดผลดีคือ คุณครูผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะปรับปรุง เพิ่มเติมอย่างไร จึงจะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของ CMS Drupal สำหรับการจัดการเรียนรู้ได้มากขึ้น สมบูรณ์ขึ้น โรงเรียนที่เข้ามาใช้งานมีมากกว่า 800 องค์กร สามารถดูรายชื่อได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1101 สำหรับภาคเรียนอื่นเข้าไปดูได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1127

............ โปรดติดตาม

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์