ครูพูนกับเครือข่ายไทยกู๊ดวิว

รูปภาพของ ssspoonsak

จะบอกว่าครูพูนไปช่วยเครือข่ายอะไรบ้าง

 • วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2551 
  วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร 
 • วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2551 
  วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 25-28 ตุลาคม 2551
  ประชุม สสวท จัดทำรูปการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
  ณ จ.ชลบุรี
 • วันที่ 23-25 ตุลาคม 2551
  วิทยากรอบรม ค่ายเยาวชน Microsoft IT Youth Challenge 2008 เรื่องการทำเว็บเพจ
  ณ จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2551 (15.30-16.30 น.)
  วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Blog รุ่นใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ งาน ICTED 2008
  ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551
  วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร  
 • วันที่ 13-16 ตุลาคม 2551
  วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2551
  เสวนา หัวข้อ เด็กหัวใสฉลาดใช้ IT
  ณ SCB Park กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 6-10 ตุลาคม 2551
  ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 4-5 ตุลาคม 2551
  วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  ที่โรงเรียนปิยะบุตร อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2551 - 30 เมษายน 2552
  โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์