ความฉลาดทางอารมณ์และการมองโลกในแง่ดี (E.Q.&Positive Thinking)

รูปภาพของ nanthaphat

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


                                                            

  Laughingความฉลาดทางอารมณ์และการมองโลกในแง่ดี (E.Q.&Positive Thinking)Laughing

 

การประสบความสำเร็จในชีวิต  ทั้งในด้านการงาน ชีวิตครอบครัว ดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม  เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของบุคคลทุกคน  ซึ่งจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว  บุคคลจะต้องรู้จักดึงศักยภาพของตนเองให้เกิดความสมดุลย์ทั้งด้านความสามารถ ด้านคุณธรรมและด้านการดำรงตนให้เกิดความพอดี  หรือที่เรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ และมองโลกในแง่ดี

 

  

    สมัครเป็นสมาชิกของ www.thinkquest.com

 

   ศึกษาบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบความรู้

                                                                         http://www.thinkquest.org/pls/html/think.page?p=250622583&m=EDIT 

 

   ทำแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์(E.Q.)http://www.watpon.com/test/emotional.htm

                                                               

   ความรู้เพิ่มเติมเรื่องความฉลาดทางอารมณ์(E.Q.)                                                                   

                                                                   http://www.watpon.com/test/emotional_intelligence.htm

 

   ฟังเพลงบรรเลงเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(E.Q.) http://www.nangdee.com/musical/

 

      

   การมองโลกในแง่ดี http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tawan-pink&month=04-2006&date=08&group=16&gblog=11

 

   ความสุขจากการมองโลกในแง่ดี http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/webimags/story279happyness.html 

  

   ภาพประกอบคติชีวิต มองดีชีวีมีค่า  http://www.tamdee.net/db/printer_friendly_posts.asp?TID=123

 

   เข้าร่วมทำโครงการ(Project)ทักษะชีวิตมองโลกในแง่ดี(ภาคภาษาไทย)

                                                           http://www.thinkquest.org/pls/html/think.go?c=250646732

 

  เข้าร่วมทำโครงการ(Project)ทักษะชีวิตมองโลกในแง่ดี(ภาคภาษาอังกฤษ)      http://www.thinkquest.org/pls/html/think.go?c=307680779

                          

สร้างโดย: 
นันทพัทธ์ ไชยเดช

เยี่ยมมากครับ

รูปภาพของ nanthaphat

ขอขอบคุณค่ะ

นันทพัทธ์ ไชยเดช

เข้ามาเยี่ยมชมผลงานค่ะ (ครูไทย)

รูปภาพของ nanthaphat

ขอขอบคุณค่ะ

นันทพัทธ์ ไชยเดช

ขอชื่นชมผลงานค่ะ

รูปภาพของ nanthaphat

Laughingขอขอบคุณค่ะ Laughing

นันทพัทธ์ ไชยเดช

ใช้ประกอบการเรียนวิชาแนะแนวได้ดีมากค่ะ จากครูศรีสะเกษ

ดีมากค่ะ ครูขอนแก่น

มีเนื้อหาสาระดี ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจ

รูปภาพของ nanthaphat

Coolขอขอบคุณค่ะ Cool

นันทพัทธ์ ไชยเดช

รูปภาพของ nanthaphat

ขอขอบคุณค่ะ

นันทพัทธ์ ไชยเดช

มีเนื้อหาสาระดี ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจ

ให้ความรู้ดีคะ

เสื้อคู่รัก ของขวัญ

รูปภาพของ nanthaphat

Laughingขอขอบคุณค่ะ Laughing

นันทพัทธ์ ไชยเดช

เข้ามาดูบทเรียนแล้วดีมาก สรรสร้างต่อไปนะจ้ะ

รูปภาพของ nanthaphat

Kissขอขอบคุณค่ะ Kiss

นันทพัทธ์ ไชยเดช

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์