การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

รูปภาพของ bcskrumai


Smileตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์ม Smile


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การตรวจเช็คข้อมูลในแบบสอบถามก่อนทำการส่ง</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function checklist(form) {
if (form.name.value == "")
alert("กรุณาใส่ชื่อของคุณด้วยคะ!");
else {
if (form.email.value == "" ||
form.email.value.indexOf('@', 0) == -1)
alert("กรุณาใส่ที่อยู่อีเมล์ให้ถูกต้องด้วยคะ!");
else {
if (form.comment.value == "")
alert("กรุณาใส่คำแนะนำหรือติชมด้วยครับ!");
else {alert("ขอขอบคุณที่ได้กรุณาให้เกียรติคะ คุณ"+form.name.value);
document.regform.submit();
parent.main.Memname = form.name.value;}
}
}
}
-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
ขอความกรุณาผู้เข้ามาเยี่ยมชม ตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะได้ปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อไป
<FORM NAME="regform" METHOD="POST" ACTION="mailto:phisamai2503@hotmail.com" ENCTYPE="text/plain">
Name: ชื่อ-นามสกุล<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE="30"><BR>
E-mail: ที่อยู่อีเมล์ของคุณ<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE="30"><p>

คุณอายุเท่าใด:<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" VALUE="ต่ำกว่า20">น้อยกว่า20 ปี   
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" VALUE="20-30">20-30 ปี  
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" VALUE="31-40">31-40 ปี  
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" VALUE="41-50">41-50 ปี <p>
ความเร็วในการเข้าถึง/แสดงผลเว็บเพจ ของ www.krumai.com<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="speed" VALUE="=ช้ามาก">ช้ามาก  
<INPUT TYPE="radio" NAME="speed" VALUE="พอทนไหว">พอทนไหว
<INPUT TYPE="radio" NAME="speed" VALUE="ก็เร็วดี">ก็เร็วดี
<INPUT TYPE="radio" NAME="speed" VALUE="เร็วมาก">เร็วมาก <p>

หัวข้อใดที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  <BR>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Members">การใช้โปรแกรม Microsoft Excel<BR>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="New page">การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML<BR>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Techno">เปิดประตูสู่โลกกว้าง<p>
คำแนะนำ/เสนอแนะ/ติชม: (เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์ครั้งต่อไป)<BR>
<TEXTAREA NAME="comment" COLS="50" ROWS="5" WRAP="virtual"></textarea><P>
<INPUT TYPE="button" VALUE="ส่งข้อมูล" onClick="checklist(this.form)">
<INPUT TYPE="reset" VALUE="ลบพิมพ์ใหม่">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

ดูตัวอย่าง

http://www.krumai.com/from.html

แหล่งข้อมูล

สร้างโดย: 
Krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์