การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

รูปภาพของ bcskrumai

<BODY>

<BODY>เป็นส่วนที่เริ่มต้นส่วนที่เป็นคำสั่งต่างๆที่จะแสดงยังBrowserส่วนBODY
1. BACKGROUND คือการกำหนดให้Browserแสดงพื้นหลังด้วยรูปภาพเช่น <BODY BACKGROUND="bg.gif"> <body background="ชื่อรูปภาพ.นามสกุล">
2. BGCOLOR คือการกำหนดให้Browserแสดงพื้นหลังสีที่กำหนด เช่น <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> <body bgcolor=ชื่อสี>
3. TEXTคือการกำหนดให้ Browser แสดงอักษรเป็นสีที่กำหนด เช่น <BODYTEXT="#FFFFFF" > <font color= size="ขนาด" face="ชนิดของตัวอักษร">แสดงข้อความกำหนดสีของข้อความ ขนาด ชนิด
4. LINK คือการกำหนดให้ Browser แสดงอักษรที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์ให้เป็นสีที่กำหนด เช่น <BODY LINK="#FFFFCC" >
5. ALINKคือการกำหนดให้ Browser แสดงอักษรเป็นไฮเปอร์ลิงก์และกำลังถูกคลิกให้เป็นสีที่กำหนด เช่น <BODY ALINK="#00FF00">
6. VLINK คือการกำหนดให้ Browser แสดงอักษรที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่เคยไปมาแล้วให้เป็นสีที่กำหนด เช่น <BODY VLINK="0000FF">
7. การใส่รูปภาพ <img src> <img align=left src="ชื่อรูปภาพ.นามสกุล" width=100 height=100 border=3>

คำสั่งกำหนดการใช้ตัวอักษร (Font)


รูปแบบ
<font face="ชื่อตัวอักษร" size=ขนาด>
ขนาด size กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 เล็กสุดคือ1 ใหญ่สุดคือ 7
ตัวอย่าง
<font face="Angsana New" size=4>


คำสั่งขึ้นแถวใหม่


รูปแบบ <br>
ใช้คำสั่ง <br> หลังข้อความที่ต้องการขึ้นแถวใหม่ หรือ ต้องการเว้นแถว
ตัวอย่าง โรงเรียนปิยะบุตร์<br>
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี<br>

สร้างโดย: 
Krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์