การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

รูปภาพของ bcskrumai


คำสั่งแทรกภาพประกอบ


รูปแบบ <img src="ชื่อภาพ.สกุล">
ตัวอย่าง <img src="001.gif">

กำหนดรูปแบบ ความกว้างความสูงของรูป การใส่กรอบ

width           ความกว้างของภาพ
height           ความสูงของภาพ
border          ใส่กรอบ
align=left       การวางตำแหน่งภาพ ภาพแสดงทางซ้ายโดยมีข้อความล้อมอยู่ทางขวา
=right     ภาพแสดงทางขวาโดยมีข้อความอยู่ทางซ้าย
=texttop ขอบบนของภาพตรงกับส่วนบนของข้อความ
=bottom ขอบล่างของภาพตรงกับส่วนล่างของข้อความ
Hspace          กำหนดระยะห่างของข้อความและกรอบทางด้านซ้ายและขวา
Vspace          กำหนดระยะห่างของข้อความและกรอบทางด้านบนและล่าง
 ตัวอย่าง
<img align=left src="ชื่อรูปภาพ.นามสกุล" width=100 height=100 border=3>
การเพิ่มระยะห่างรูปกับข้อความ
 <img align=left  vspace=10 hspace=10 src="ชื่อรูปภาพ.นามสกุล">
การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ใช้<r clear=ตำแหน่ง>left หรือ right


คำสั่งแทรกตาราง


รูปแบบ
<table width=ความกว้างตาราง border=ความหนาของเส้นตาราง>
     <tr> (คำสั่งเริ่มตารางแถวที่ 1)
           <td>คำสั่งหรือข้อความสดมภ์ที่ 1 แถวที่ 1</td>
<td>คำสั่งหรือข้อความสดมภ์ที่ 2 แถวที่ 1</td>

     </tr> (คำสั่งปิดตารางแถวที่ 1)
     <tr> (คำสั่งเริ่มตารางแถวที่ 2)
           <td>คำสั่งหรือข้อความสดมภ์ที่ 1 แถวที่ 2</td>
<td>คำสั่งหรือข้อความสดมภ์ที่ 2 แถวที่ 2</td
>
</tr> (คำสั่งปิดตารางแถวที่ 2)
</table>


ตัวอย่าง
<table width=500 border=2>
<tr>
<td>ประวัติโรงเรียน</td>
<td>ผู้บริหาร</td>
</tr>
<tr>
<td>ปรัชญา-คำขวัญ</td>
<td>บุคลากร</td>
</tr>
</table>

สร้างโดย: 
Krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์