การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

รูปภาพของ bcskrumai

การกำหนดการวิ่งวนของข้อความหรือรูปภาพ

<marquee scrolldelay="ความเร็ว" direction="ทิศทางวิ่ง">ข้อความ</marquee>
scrolldelay ให้แทนค่าด้วยความเร็วเป็น Int ส่วน direction ใส่ได้เฉพาะ Up,Down,Left และ Right

** หมายเหตุ ค่าของ scrolldelay ยิ่งมากจะทำให้วิ่งช้าลง
การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee โดยใช้ stop(); และ start();

รูปแบบการใช้งานทั่วไปคือ
<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>ข้อความ</marquee>

อธิบายคำสั่ง

<marquee>      การวิ่งวน
behavior           กำหนดรูปแบบการวิ่ง
alternate          วิ่งกระทบขอบจอซ้ายขวา
scroll                วิ่งวนซ้ำเรื่อย ๆ
slide                 วิ่งแล้วหยุด
direction           กำหนดทิศทางการเริ่มต้นของข้อความคือ left  right หรือ up
width               กำหนดความกว้างของกรอบใช้ร่วมกับคำสั่ง bgcolor
heigth              กำหนดความสูงของกรอบใช้ร่วมกับคำสั่ง bgcolor
onmouseover="this.stop()"   กำหนดนำเม้าสส์ไปวางจะหยุด
onmouseout="this.start()"    กำหนดนำเม้าส์ออกจะเคลื่อนที่


ตัวอย่าง
<marquee behavior=scroll>**ยินดีต้อนรับ**</marquee>

  เรามาลองกัน สร้างไฟล์ marquee.html เพื่อทดลอง

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>การทำตัวอังกฤษเคลื่อนที่และหยุดโดย tag marquee โดย stop(); และ start();</title>
</head>
<body>
<marquee onmouseover=stop(); onmouseout=start();>KRUMAI.COM</marquee>

<marquee scrolldelay="500" direction="RIGHT">KRUMAI.COM</marquee>

<marquee scrolldelay="500" direction="LEFT">KRUMAI.COM</marquee>

<marquee scrolldelay="500" direction="UP">KRUMAI.COM</marquee>

<marquee scrolldelay="500" direction="DOWN">KRUMAI.COM</marquee>

</body>
</html>

สร้างโดย: 
Krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์