ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร

 

ประโยคในภาษาแบ่งเป็น ๓ ชนิด ตามโครงสร้างการสื่อสารดังนี้

               ๑) ประโยคความเดียว

  ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีข้อความหรือใจความเดียว ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เอกรรถประโยค เป็นประโยคที่มีภาคประธานเพียงบทเดียว และมีภาคแสดงหรือกริยาสำคัญเพียงบทเดียว หากภาคประธานและภาคแสดงเพิ่มบทขยายเข้าไป ประโยคความเดียวนั้นก็จะเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างโครงสร้างประโยคความเดียว

ประโยคความเดียว
ภาคประธาน
ภาคแสดง
ประธาน
ขยายประธาน
กริยา
กรรม
บทขยายกริยา
บทขยายกรรม
๑. เด็กๆ คุย
๒. เด็กๆ ชั้นอนุบาล
คุยเสียงดัง
๓. มาลีแต่งกลอน
๔. มาลีนักเรียนชั้น ม.๓
แต่งกลอนสุภาพเก่ง
๕. คนแก่ข้ามถนนไม่ได้
๖. คนขยันทำงาน
ต่างๆ เร็ว
เด็กๆ
เด็กๆ

มาลี
มาลี

คน
คน

-
ชั้นอนุบาล

-
นักเรียนชั้น
ม.๓
แก่
ขยัน

คุย
คุย

แต่ง
แต่ง

ข้าม
ทำ

-
-

กลอน
กลอน

ถนน
งาน

-
เสียงดัง

-
เก่ง

ไม่ได้
เร็ว

-
-

-
สุภาพ

-
ต่างๆ

สร้างโดย: 
ครูยุวดี เปาอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มีประโยชน์มากนะคะ  แต่มีบางบรรทัดพิมพ์ขาดบางตัวอักษรนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์