" ระบำฉิ่ง" จากเครื่องดนตรี..สู่วิถีการแสดง..

รูปภาพของ tuktik3016

" ระบำฉิ่ง" จากเครื่องดนตรี..สู่วิถีการแสดง..

ระบำ
                         คือ การฟ้อนรำเป็นชุด หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การฟ้อนรำมุ่งหมายเพียงเพื่อความงดงามของศิลปะการรำ
              และการรื่นเริงบันเทิงใจไม่แสดง เป็นเรื่องราว ประกอบด้วยผู้แสดงจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป มีจุดประสงค์
              เพื่อแสดงความงดงาม ความพร้อมเพรียง การแปรแถวในขณะแสดง ประกอบกับการแต่งกายที่สวยงาม
              และดนตรีที่ไพเราะน่าฟัง

ประเภทของระบำ 

             ระบำ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ระบำมาตรฐาน และ ระบำเบ็ดเตล็ด

                     ระบำมาตรฐาน คือ การแสดงที่มีลักษณะการแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง ตลอดจนท่ารำ เพลงร้องและ
              ดนตรีได้กำหนดไว้เป็นแบบแผน  มีลักษณะเฉพาะตัว  ตามแบบของนาฏศิลป์ไทย  ซึ่งบรมครูทางนาฏศิลป์
์              ได้กำหนดแบบแผน  กระบวนการรำ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาช้านานแล้ว ไม่ควรแก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม เช่น
              ระบำสี่บท ต่อมาได้มีผู้ประดิษฐ์ ระบำเลียนแบบระบำสี่บทขึ้นอีกหลายชุด ได้แก่ ระบำย่องหงิด ระบำดาวดึงส์
              ระบำกฤดาภินิหาร ระบำพรหมมาสตร ์ และระบำเทพบันเทิง เป็นต้น

                     ระบำเบ็ดเตล็ด คือ การแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ตามความประสงค์ ตามเหตุการณ์
์               ตามสมัยนิยม   ตามเนื้อเรื่องที่ผู้ประพันธ์ต้องการ   หรือเป็นระบำที่ใช้ประกอบการแสดงละคร   การแต่งกาย
              จะแต่งตามรูปแบบลักษณะของการแสดงนั้นๆ เช่น  ระบำนพรัตน์  ระบำกราวอาสา  ระบำชุมนุมเผ่าไทย
              ระบำเริงอรุณ  ระบำวิชนี  ระบำไกรลาสสำเริง  ระบำฉิ่ง  ระบำโบราณคดี  รำสีนวล 

ระบำฉิ่ง

     ระบำฉิ่งเป็นการแสดงในรูปแบบสร้างสรรค์อีกชุดหนึ่ง โดยนำเครื่องประกอบจังหวะของวงดนตรีไทยมาประดิษฐ์เป็นการแสดงในรูปแบบระบำเบ็ดเตล็ด

สร้างโดย: 
ครูศุภรัตน์ ม่วงทอง โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์