คำนำหน้าคำนาม

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

Articles

คำ article แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
Indefinite Article ได้แก่ a, an
Definite Article ได้แก่ the

A. Indefinite Article ได้แก่ a, an

วิธีใช้ a, an

1. ใช้ an นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i, o,u หรือออกเสียงสระ
ไม่ว่าจะเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก็ตามเช่น

an elephant,an umbrella, an apple, an hour,

2. ใช้ a, an นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับได้เสมอที่มีความหมายเป็น"หนึ่ง"

She has a dog. Give me an apple.

3. ใช้ a,an นำหน้าคำที่บอกอาชีพ

Junior's father is a doctor. I want to be a teacher.

4. ใช้ a, an นำหน้านามเอกพน์ที่แปลเป็นต่อ...(หน่วย)

Oranges cost 50 baht a kilogram.

5. ใช้ a กับการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่น
a stomachache, a headache, a fever

I ate somtam at lunch and now I have a stomachache.

6. ใช้ a,an ในประโยคอุทานตามหลัง what เช่น

What a nice dress!
What an old man!

ข้อควรจำ: ไม่ใช้ a,an กับสิ่งต่อไปนี้

1.กับคำนามที่นับไมได้ (uncountable nouns)
2.ไม่ใช้นำหน้าชื่อวิชา ชื่อกีฬา ชื่อประเทศ ชื่อเมือง ชื่อมหาวิทยาลัย
3.ไม่ใช้หน้าคำที่เป็นมื้ออาหาร breakfast, lunch, dinner

B. Definite Article ได้แก่ the

วิธีใช้ the

1. ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์และพหูพจน์ที่เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าคนไหน อันไหน สิ่งไหน
2. ใช้ the นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียว the sun, the moon, the sky
3. ใช้ the นำหน้าชื่อครอบครัวเช่น The Browns, The Lees
4. ใช้ the นำหน้าชื่อหนังสือพิมพ์เช่น The Nation, The Times, The Sun
5. ใช้ the กับชื่อสถนาที่ เช่น
ทะเล the Pacific
เทือกเขา the Himalayas
แม่นํ้า the Mississippi
ทะเลทราย the Sahara
โรงแรม the Plaza
โรงหนังโรงละคร the Playhouse
พิภิธภัณฑ์ the National Museum
ชื่อประเทศที่มีคำว่า Republic, Kingdom, State

6. ใช้ the เมื่อเราพูดโดยทั่วไปในเรื่องเครื่องดนตรี

the piano I play the guitar.

7. ใช้ the ก่อนคำว่า same

Your shirt is the same color as mine.

8. ใช้ the + คำคุณศัพท์เมื่อกล่าวถึงกลุ่มบุคคลเป็นพิเศษ

the rich, the sick,

the poor

9. ใช้ the กับคำนามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด
จะไม่ใช้ the กับสิ่งต่อไปนี้

1.ไม่ใช้ the นำหน้านาม+จำนวนเช่น room 255
2.ไม่ใช้ the เมื่อพูดถึงสิ่งของหรือบุคคลโดยทั่วไป

I'm afraid of spiders.

แหล่งอ้างอิง : www.qpvs.co.uk, www.gutenberg.org, www.f-q-c.co.uk, picasaweb.google.com

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์