คำคุณศัพท์

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

แบบทดสอบ

เลือกคำตอบที่เหมาะกับบทสนทนา
At  the Book Store
Tita: What color is that book?
Mana: …………………………
a. Five    b. Green
c. No     d. Yes

 

คำคุณศัพท์คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม ดังนี้
-Descriptive adjectives คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง
ของคำนามที่มันประกอบเช่น

beautiful สวยงาม ugly ขี้เหล่ newใหม่ old เก่า
bigใหญ่ smallเล็ก cleanสะอาด dirtyสกปรก
goodดี badเลว

She is beatiful.
Dang's room is dirty.
Tammy is a good tennis player.

1. การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ที่มีอยู่ในประโยคเรียงได้ตามนี้ คำคุณศัพท์ที่บอกสี ที่มา(มาจากไหน)
บอกวัสดุ(ทำจากอะไร) บอกจุดประสงค์(เพื่ออะไร) คำนาม
blue American leather sport shoes red Thai silk business tie

2. ถ้ามีคำคุณศัพท์ที่บอกขนาด ความสูง ความยาวจะวางไว้ข้างหน้าจากข้อหนึ่ง
a small blue cara thick glass bottle
two new small black Thai boys
one clean big white American dogs
ตัวอย่างประโยค
She has two big black bags.
It is a small white dog.
3. ถ้ามีคำว่า first, last และ next จะวางไว้หน้าจำนวนนับ
the first two weeks the next three men

-Demonstrative adjectives คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those This
ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)That ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)These
ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้(เหล่านี้)Those ใชักับคำนามพหูพจน์(เหล่านั้น)
This is my pen.
That is my motorcycle.
These books are theirs.

-Proper Adjectives คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติเป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศเช่น
Thailand Thai คนไทย Canada Canadian คนแคนาดา
U.S.A. American คนอเมริกัน China Chinese คนจีน
Switzerland Swiss คนสวิส

-Numeral Adjectives คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
จำนวนนับได้แก่ one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten......
ลำดับที่ได้แก่ first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth,tenth.....
บอกจำนวนที่ไม่แน่นอนได้แก่คำว่า many มาก much มาก double ทั้งสอง few /a few น้อย จำนวน
several หลาย a little/little เล็กน้อย all ทั้งหมด no ไม่มี some มีบ้าง enough. เพียงพอ

I have four balloons.
That's his second car.
I will be away several weeks.

-Possessive Adjectives คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
my ของฉัน her ของเธอhis ของเขาits ของมันyour ของคุณour ของพวกเราtheir ของพวกเขา
My book is on the table.
I lost her coat.
May I borrow your pen?

-Quantitative Adjectives คือคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณบอกถึงความมากน้อยของสิ่งนับไม่ได้มีคำว่า
some บ้าง much มาก little น้อย enough เพียงพอ all ทั้งหมด no ไม่มี any บ้าง whole ทั้งหมด

Give me some food.I do not have enough water.
Do you have any money?

ลองอ่านประโยคในแผนภูมินี้

My brother has short long black hair.
sister a big small long short green pink black red blue nose. dress. cat. mouth.
สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์