นี้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ชนิดใด

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้ค้นหาคำกริยาวิเศษณ์ในประโยคต่อไปนี้และบอกว่าเป็น
คำกริยาวิเศษณ์ชนิดใด (manner, time, place, degree)

1. Pranee answered the question quickly. (degree)
2. The song was sung too softly.( manner)
3. I soon understood what he said yesterday. (time)
4. Direk and Noi wanted to know then and there.(time and place)
5. We should stop fighting so often?( degree, time)

คำกริยาวิเศษณ์ Adverbs มาจาก คำคุณศัพท์(adjective)+ly เช่น

คำคุณศัพท์(adjective) คำกริยาวิเศษณ์ adverb
quick
bad
sudden
careful
quickly
badly
suddenly
carefully

คำกริยาวิเศษณ์ Adverbs  บอกให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไร หรือใครทำอะไรอย่างไร
ตัวอย่าง
The car stopped suddenly. รถหยุดกะทันหัน
Pramod opened the book slowly. ปราณีเปิดหนังสืออย่างช้าๆ

บางคำเป็นทั้ง adjective และ adverb
hard  fast  late  early
Nipa's job is very hard.
She works very hard.

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์