ชนิดของคำในประโยค

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

Sentence ประโยค ความหมายของประโยคคือกลุ่มของคำที่มีประธานและส่วนขยาย
The parts of speech
ส่วนประกอบ
ของคำ ส่วนประกอบของคำแบ่งได้ 8 ชนิดคือ

verbs คำกริยา
nouns คำนาม
pronouns คำสรรพนาม
adverbs คำกริยาวิเศษณ์
adjectives คำคุณศัพท์
prepositions คำบุพบท
conjunctions คำสันธาน
interjections คำอุทาน
  เด็กๆลองเลือกคำตอบที่มีความหมายตรงกับภาพให้ด้วยนะจ๊ะ

 

1.The women are ………………………
a. singing
b. eating
c. running
d. going 

2. They are ………………… their books.
a. sitting
b.standing
c. putting
d.reading  

3. Where is Suda sitting?+
a . On a tree.
b. Under a tree.  
c. In a tree.
d. At a tree.
    

4. Oh! Tt’s  …………………………
a. getting  
b. raining  
c. coming  
d. ringing

  

5. How many oranges are there in this picture?
a. one  
b. two  
c. three  
d. four 

 

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์