เกมลูกเสือ

                                                                  11. เกมวิ่งสนเข็ม


1.ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจัดให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่าๆกัน
2.เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่นให้คนหัวแถวแต่ละหมู่เอามือทั้งสองข้างสอดประสานกันไว้ใต้ขาพับท่อนบนข้างหนึ่งแล้วยกขึ้นพร้อมกับวิ่งเขย่งขาเดียวไปอ้อมที่หมายโดยไม่ให้หลุด แล้วกลับมาแตะคนถัดไป ตนเองไปต่อท้ายแถว
3.คนที่ถูกแตะก็วิ่งเช่นเดียวกันกับคนแรกและกลับมาแตะคนต่อไป ตนเองก็ไปต่อท้ายแถวคนต่อๆ ไปก็ทำเช่นเดียวกันหมู่ใดทำได้ถูกต้องครบทุกคนก่อน เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม


                                                                  12. เกมขึ้นเขาลงห้วย

1. ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก ทุกคนยืนห่างกันประมาณ 5 ก้าว คนหัวแถวยืนก้มหลัง คนถัดไปยืนถ่างขา สลับกันไปจนถึงคนท้ายแถว
2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถววิ่งไปลอดหว่างขา ของคนที่ยืนถ่างขา และกระโดดข้ามคนที่ยืนก้มหลังเมื่อสุดแถวแล้วให้ยืนก้มหัวหรือถ่างขาไม่ให้ซ้ำกับคนสุดท้าย และร้องชื่อหมู่ของตนเอง
3. เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อหมู่ของตน ให้คนถัดไปปฏิบัติเหมือนคนแรกหมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนหมู่อื่นเป็นฝ่ายชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

  
                                                                  13. เกมม้วนเชือก


1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีสมาชิกเท่าๆกัน แต่ละคนมีเชือก 1 เส้น นายหมู่นำเชือกทั้งหมดไปกองรวมกันห่างจากหัวแถวเป็นระยะทางเท่ากันกับหมู่อื่นๆ แล้วกลับมาเข้าแถวตามเดิม
2.เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถวรีบวิ่งไปที่กองเชือก หยิบเชือกในกองมา 1 เส้นขึ้นมาม้วนเป็นรูปวงกลม เสร็จแล้วเรียกคนต่อไปมารับเชือกไว้ แล้วตนเองกลับเข้าที่
3. คนที่รับเชือกไว้หยิบเชือกขึ้นมาอีก 1 เส้นม้วนเหมือนกันกับเส้นแรกแล้วเรียกเพื่อนคนต่อไปมาทำเหมือนกัน หากเชือกหลุดให้รีบม้วนใหม่ให้เหมือนเดิม หมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม


                                                                  14. เกมโยนลูกบอลลงตะกร้า


1.ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดตะกร้า ห่างจากหัวแถวเท่ากัน ให้คนหัวแถวถือลูกบอลไว้
2. เมื่อได้ยินสัญญาณแล้วให้คนแรกโยนลูกบอลลงตะกร้าหากโยนลงให้รีบวิ่งไปนั่ง ด้านหลังถัดจากตะกร้า หากโยนไม่เข้าให้นำลูกมาโยนใหม่จนกว่าจะเข้าแล้ววิ่งไปต่อท้ายคนที่นั่งอยู่หลังตะกร้าแล้วนั่งลง หมู่ใดโยนลูกบอลลงครบหมดทุกคนก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม


                                                                   15. เกมวิ่งเปรี้ยววงกลม


1.ให้แต่ละหมู่เข้าแถววงกลมใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละครึ่งวงกลม แต่ละฝ่ายมีสมาชิกเท่ากัน ให้คนแรกแต่ละฝ่ายถือผ้าไว้
2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนแรกของแต่ละฝ่ายวิ่งไปรอบวงกลมตามเข็มนาฬิกา กลับมาส่งผ้าให้คนต่อไปแล้วตนเองไปต่อท้ายแถว คนต่อไปเมื่อรับผ้าแล้วทำเช่นเดียวกันกับคนแรก
3. ฝ่ายใดวิ่งได้ครบทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

 

แหล่งอ้างอิง

สร้างโดย: 
นางอัญชลี สง่าทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์