Idioms

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้ 


- all earsพร้อมที่จะฟัง
Please tell me your problem. I'm all ears.
- beat around the bushพูดอ้อมค้อมวกวน
  Stop beating around the bush. Tell me what happened to my car.
- clear the air
ขจัดความเข้าใจผิดหรือความโกรธ
A: Are you and your wife still angry at each other?

B: No. We cleared the air.
- down in the dumpsรู้สึกท้อถอย, ท้อแท้
Somboon is down in the dumps because he lost his job.
- eager beaverขยันเป็นพิเศษThe teacher likes Nittaya because she is an eager beaver.
- fly off the handleโมโห
My girlfriend flew off the handle when I forgot her birthday.
- get on one's nerves
สร้างความรำคาญYour singing gets on my nerves.
- hit the books
เรียนให้มากๆ
A: I want to study at Chulalongkorn University.

B: Well, you need to hit the books every night.

- in line for
กำลังจะได้รับ I am in line for a promotion.
- jump the gun
เริ่มทำอะไรก่อนเวลาอันควร
A: Do you think I should ask my girlfriend to marry me?
B: No way! that would be jumping the gun.
- kick oneselfตำหนิตนเองที่ทำผิด
I am kicking myself for not buying a lottery ticket this week. My favorite number won!
- live from hand to mouthมีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องThe construction workers live from hand to mouth.
-
make a mountain out of a mole hill ทำให้เรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่โต, เกินความจริง
The problem is not serious. he is just making a mountain out of a mole hill.
- no picnicไม่สนุกPreparing food for the party was no picnic.
- once in a while นานๆครั้ง
A: Do you ever go dancing?
B: Once in a while.
- pull strings
ใช้ เส้นสายพรรคพวกของตัวเอง
I didn't have to serve in the army because my father pulled some strings.


- a quick learner คนที่เรียนรู้เร็วหรือคนหัวไว
A: Your son figured out the game without any problems.

B: He's a quick learner.

- read between the lines
เข้าใจในการใช้สถานการณ์, ตีความหรือเข้าใจความหมายแฝง
The report seems good but if you read between the lines you will not be so impressed.
- serve someone right
สาสมแล้ว, สมนํ้าหน้า
A: Did you hear that Wilat had a motorcycle accident?
B: That serves him right because he rides like a maniac.

- tell a white lie
โกหกโดยมีเจตนาดี
A: What did you say when Sally asked your opinion of her new dress?

B: I couldn't tell her that it is ugly so I told a white lie.

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์