วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

รูปภาพของ hong

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี

     เมื่อปี พ.ศ.2481 กรมป่าไม้ได้มีการชักชวนข้าราชการ ประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติ คือ วันที่ 24 มิถุนายน 2481ซึ่งนับ เป็นครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบฉบับที่ทำกันในต่างประเทศ ซึ่งเรียกกันว่า Arbor Day ปี พ.ศ.2484 กรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ภูมิภาคดำเนินการร่วมกับ คณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการอำเภอ จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในวันชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของต้นไม้และเป็นการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ นับว่าเป็นวันปลูกต้นไม้ทางการครั้งแรกปี พ.ศ.2494 องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ F.A.O.ได้มีมติที่ประชุมใหญ่ให้ประเทศสมาชิกจัดเทศกาลปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติแต่เนื่องจาก ประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2481โดยถือเอาวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันชาติเป็นวันปลูกต้นไม้ประจำปีอยู่แล้วปี พ.ศ.2503ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 ยกเลิกวันชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2503ให้กำหนดวันเข้าพรรษาเป็นวันต้นไม้ประจำปี ปี พ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีว่าวันวิสาขบูชา อยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนโดยทั่วไป ควรกำหนดเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ปัจจุบันถือเอาวันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • deqp.go.th
     
     

สร้างโดย: 
เบญจมาศ ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์