การทำโครงงาน

รูปภาพของ bcskrumai

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์


การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้ 


โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)

 • สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย
 • สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
 • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 • โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ
 • 76 จังหวัดของไทย
 • โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์
 • คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
 • ยาไทยและยาจีน
 • สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก


โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 

 •  โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย
 •  โปรแกรมอ่านอักษรไทย
 •  โปรแกรมวาดภาพสามมิติ
 •  โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล
 •  โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
 •  โปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
 •  โปรแกรมการออกแบบผังงาน
 •  พอร์ตแบบขนานของไทย
 •  การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)

 • การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
 • การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
 • การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา 
 • การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
 • ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
 • ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
 • การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล
 • โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น
 • โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

  โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

 •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน
 •  ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
 •  ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต
 •  ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง
 •  โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง
 •  โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ
 •  โฮมเพจส่วนบุคคล
 •  โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 •  โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ


โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

 • เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี
 • เกมอักษรเขาวงกต
 • เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เกมผจญภัย          

นักเรียนควรได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยของรัฐหรือบริษัทเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาการ และประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน


แหล่งข้อมูล

http://www2.nectec.or.th/nsc
http://school.obec.go.th/nitadhatayai/project1.htm 
http://www.lks.ac.th/kuanjit/menustruture.htm
http://www.radompon.com/computerproject/wordpress/?page_id=2
http://www.rayongwit.ac.th/chanarat

 

 

สร้างโดย: 
Krumai

ขอบคุณมากครับ. เป็นประโยชน์สำหรับลูกสาวผมเลย.

นี้คือตัวอย่าง โปรแกรมโครงงานคอมพิวเตอร์คะ (ตัวไม่สมบรูณ์) โหลดเอาไปดูเป็นวิทยาทานและปรับปรุงพัฒนาต่อได้คะ หรือใครมีร้านขายของชำเป็นของตัวเองอยากมีโปรแกรมก็โหลดเอาไปใช้ได้ฟรีคะนี้คือ โปรแกรมขายร้าน AAAA ทำด้วย Access 2007       
  

http://depositfiles.com/files/9gepoe5i2 

 

หรือถ้าสนใจโปรแกรมอื่นๆ ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ทั้งรูปเล่มและโปรแกรมก็เข้าดูและดาวน์โหลดฟรีได้ที่

 

http://projectzeed.blogspot.com/   

สำหรับผู้ที่สนใจวิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม) และเอกสาร เผื่อเป็น idae ได้คะ ดาวน์โหลดฟรีนะคะทั้งตัวโปรแกรมและเอกสารเอาไปอ้างอิง และพัฒนาต่อได้คะ สามารถเข้าเยียมชมได้ที่

 

http://projectzeed.blogspot.com/

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโครงงานและหัวข้อโครงงานคะ เอามาศึกษาและดูเป็นตัวอย่างคะ แต่อย่า copy นะคะมันไม่ดีคะ

 

http://www.ziddu.com/download/15749642/MIS_TI_Sample.rar.html

ให้ความรู้ดีมาก ครอบคลุม เข้าใจ เป็นประโยชน์จริงๆ 

ดีมากเลยที่ได้เนื้อหาการทำ -หัวข้อตัวอย่างโครงงาน ขอบคุณมากนะ

ขอบคุณมากนะ

 

เป็นความรู้ที่ดีมากสำหรับครูและนักเรีัยนที่จะทำโครงงาน ขอบคุณมากที่ให้ความรู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์