ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel และการใช้งานเบื้องต้น

1. ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Excel
ลักษณะรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel จะคล้ายกับโปรแกรม Lotus เป็นอย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบเป็นตาราง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก จนไม่สามารถที่จะปรากฏบนจอภาพ ได้ทั้งหมดใน 1 จอภาพ และยังมีลักษณะเป็นตาราง 2 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วยแถวตามแนวนอน (Row) และแถวตามแนวตั้ง (Column) โดยแถวตามแนวนอนจะแบ่งได้ทั้งหมด 65,536 แถว แต่ละแถวตามแนวนอนจะใช้ตัวเลขตั้งแต่ 1 -65536 เป็นเลขกำกับ ส่วนแถวตามแนวตั้งจะเรียก คอลัมน์ ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 256 คอลัมน์ แต่ละแถวตามแนวตั้งจะใช้ตัวอักษร A, B, C, ............, AA, AB,.......... BA, .........., IV เป็นอักษรกำกับแถว ดังรูป

 

 

การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel มีหลายวิธีดังนี้
วิธีที่ 1 เข้าสู่โปรแกรมที่ Start Menu มี 2 วิธีโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่  Start >> Programs และ Microsoft Excel ตามลำดับ
วิธีที่ 2. เข้าสู่โปรแกรมที่ Shortcut Icon
หากมีการสร้าง Shortcut เอาไว้บน Desktop ก็สามารถเลือกที่ Microsoft Excel แล้ว Double Click ดังรูปข้างล่าง


วิธีที่ 3 เข้าสู่โปรแกรมที่ Office Shortcut Bar
การเข้าสู่โปรแกรมที่ Office Shortcut Bar นี้ทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่สัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Excel   
หากผู้ใช้กำหนดไว้

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Excel 

ลำดับ ชื่อภาษาอังกฤษ คำแปล
1 Title Bar ชื่อโปรแกรม
2 File Name ชื่อสมุดงาน
3 Minimize ปุ่มย่อโปรแกรม
4 Restore or Maximize ปุ่มคืนค่าและขยายโปรแกรม
5 Close Window ปุ่มที่ใช้ปิดสมุดงาน
6 Minimize Window ปุ่มย่อสมุดงาน
7 Restore Window และ Maximize Window ปุ่มคืนค่าและขยาย (สมุดงาน)
8 Close Window ปุ่มที่ใช้ปิดสมุดงาน
9 Menu Bar ส่วนที่แสดงเมนูหรือแถบคำสั่ง
10 Toolbars แถบเครื่องมือ
11 Name Box ส่วนที่แสดงชื่อเซล ใน Active Cell
12 Active Cell ส่วนที่แสดงเมนูหรือแถบคำสั่ง
13 Column คอลัมน์หรือสดมภ์
14 Formula ส่วนที่แสดงสูตรในเซลล์นั่น
15 Scroll Bar แถบเลื่อน Worksheet
16 Row แถวหรือบรรทัด
17 Cell ส่วนที่คอลัมน์และแถวตัดกัน
18 Sheet Tab ส่วนที่ใช้เลือก Shet เพื่อทำงาน
19 Mode ส่วนที่แสดงสถานะการทำงานของโปรแกรม
20 Status Bar ส่วนที่แสดงสถานะการทำงานของแป้นพิมพ์


 

สร้างโดย: 
ครูชุลีกร พินธิระ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์