การคูณเบื้องต้น


                                                   Tongue out บทเรียนเรื่องการคูณด้วย 0,1,2 หรือ 3  Money mouth                                    
 

   @@ Innocent การคูณด้วย  0   เช่น  5 × 0  =  ?

        -    จากหลักการว่าการคูณให้เอาจำนวนกลุ่มตั้ง  x สมาชิกในแต่ละกลุ่ม  ได้ข้อสรุปว่า
             
                  =>   5 x 0   หมายถึง  0  บวกกัน  5  ครั้ง  นั่นคือ:-

                  =>   5 × 0    หมายถึง    0+0+0+0+0  =   0   หรือ

                  =>   8 × 0   หมายถึง    0+0+0+0+0+0+0+0  =  0   หรือ

                  =>   3 × 0   หมายถึง    0+0+0  = 0   เป็นต้น

        -   จะสังเกตุเห็นว่า  เลขอะไรก็ตาม  คูณกับ  0   จะได้เท่ากับ   0

       -    จำนวนใด ๆ คูณกับ 1  เช่น   5 x 1   หมายถึง  1  บวกกัน  5  ครั้ง  นั่นคือ:-

                  =>  5  ×  1    หมายถึง    1+1+1+1+1 = 5

                  =>   8  ×  1   หมายถึง    1+1+1+1+1+1+1+1  =  8

                  =>   3  ×  1    หมายถึง    1+1+1  = 3

        -   จะสังเกตุเห็นว่า  เลขอะไรก็ตาม  คูณกับ  1   จะได้จะได้เท่ากับตัวนั้น

        -    จำนวนใด ๆ คูณกับ 2  เช่น   5 x 2   หมายถึง  2  บวกกัน  5  ครั้ง  นั่นคือ:-

                  =>   5  ×  2    หมายถึง    2+2+2+2+2  = 10

                  =>   8  ×  2   หมายถึง    2+2+2+2+2+2+2+2  =  16

                  =>   3  ×  2    หมายถึง    2+2+2  =  6

   หมายเหต  การคูณที่ตัวคูณมากกว่า  1  ขึ้นไป  จำเป็นจะต้องอาศัย สูตรคูณ  เข้ามาช่วย  ฉะนั้น
                   ผู้เรียนทุกคนต้องท่องสูตรคูณให้ได้  ไม่เช่นนั้นจะอยากสำหรับการแก้โจทย์ด้วยการคูณ
                   สูตรคูณมีอยู่ดาดดื่นโดยเฉพาะปกหลังสมุดเรา ต้องท่องให้ได้  วิธีการคือท่องทุกวันเดี่ยว
                   ก็จะติดปากเองเมื่อท่องได้แล้ว ต่อไปสบายมากเลย...

       ตัวอย่างสูตรคูณ Tongue out

  คูณด้วย 2

   0 x 2 = 0         1 x 2 = 2         2 x 2 = 4         3 x 2 = 6       4 x 2 = 8

   5 x 2 = 10       6 x 2 = 12       7 x 2 = 14       8 x 2 = 16     9 x 2 = 18                                 
                                     
    
คูณด้วย 3 Foot in mouth

     0 x 3 = 0       1 x 3 = 3       2 x 3 = 6      3 x 3 = 9       4 x 3 = 12
     5 x 3 = 15     6 x 3 = 18     7 x 3 = 21    8 x 3 = 24      9 x 3 = 27                                  
     

 
  
 

                                                 Surprised  Laughing  Cool  Foot in mouth  Tongue out
   

-powereds by :: Games, Puzzles and Riddles
modify/edit  thai  version by :: ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ online
 
 

สร้างโดย: 
นางยุพดี หลีรัตนะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์