อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

รูปภาพของ silavacharee

1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

1.1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน
เมโสโปเตเมีย เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกในสมัยโบราณ ซึ่งกำเนิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำไทกริส และแม่น้ำยูเฟรติส ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีความอุดมสมบรูณ์ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นทะเลทรายและภูเขา บริเวณนี้แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า ชินาร์( Shina ) เกิดจากการทับถมของดินที่ไม่น้ำพัดพามาเนื่องจากในแม่น้ำไทกริส ( Tigris )  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาซากรอสในประเทศอิหร่าน และแม่น้ำ ยูเฟรติส ( Euphrates ) มีต้นกำเนิดจากเขตภูเขาในบริเวณที่ราบสูงอาร์เมเนียในประเทศตุรกี และแม่น้ำทั้งสองนี้ไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวเปอร์เซีย และในฤดูร้อนหิมะบนภูเขาในอาร์เมเนียละลายไหลป่าลงมาทางใต้และได้พัดพาเอาโคลนตมมาทับถมไว้ในบริเวณปากแม่น้ำทำให้พื้นดินตรงปากแม่น้ำงอกออกไปทุกปี ซึ่งทุก ๆ ศตวรรษโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1 ไมล์ครึ่ง  นอกจากนี้การเอ่อท่วมของน้ำนั้นไม่มีกำหนดแน่นอน จึงทำให้เกิดความเสียหายให้แก่บ้านเรือนไร่นาของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้
อาณาเขตของดินแดนเมโสโปเตเมีย
ทิศเหนือ                  จด ทะเลดำ และทะเลสาบแคสเปียน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้    จด คาบสมุทรอาระเบีย และทะเลแดง

ทิศตะวันตก                    จด ที่ราบซีเรีย และ ปาเลสไตน์
ทิศตะวันออก                  จด ที่ราบสูงอิหร่าน

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ดินแดนเมโสโปเตเมีย เป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยทะเลทราย ที่มีอากาศร้อนและกันดารฝน น้ำที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ได้จากแม่น้ำไทกรีส และยูเฟรติส ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะในเทือกเขาในอาร์เมเนีย ซึ่งไหลบ่าพัดพาเอาโคลนตมมาทับถมชายฝั่งทั้งสอง ทำให้บริเวณนี้มาความอุดมสมบรูณ์ แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนเรือกสวนไร่นา ตลอดจนทรัพย์สินและชีวิตของผู้คน ดังนั้นการที่จะทำการเกษตรให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ แต่จากความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำนี้ทำให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยทำมาหากินอยู่ในบริเวณนี้
 ดินแดนเมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตอนล่างที่ติดกับอ่าวเปอร์เซีย เรียกว่า บาบิโลเนีย( Babylonia )  หรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ซินาร์ ( Shina )  ส่วนบริเวณตนบนเป็นดินแดนที่มีความแห้งแล้งเรียกว่า อัสซีเรีย ( Assyria ) ดินแดนบาบิโลเนียเป็นดินแดนที่มี ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเป็นเครื่องดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาทำมาหากินในบริเวณนี้ แต่ความร้อนของอากาศก็เป็นเครื่องบั่นทอนกำลังของผู้คนที่อาศัยอยู่ทำให้คนเหล่านั้นขาดความกระตือรือร้น เมื่อมีพวกอื่นเข้ารุกรานจึงต้องหลีกทางให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งเมื่ออยู่ไปนาน ๆ เข้าก็ประสบภาวะเดียวกันต้องหลีกให้ผู้อื่นต่อไป พวกที่เข้ามารุกรานส่วนใหญ่มักจะมาจากบริเวณหุบเขาที่ราบสูงทางภาคเหนือ และตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนไม่อุดมสมบูรณ์เท่าเขตลุ่มแม่น้ำ และยังมีพวกที่มาจากทะเลทรายซีเรียและอารเบีย เรื่องราวของดินแดนแห่งนี้จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรมของคนกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มมิได้เป็นเรื่องราวของอารยธรรมที่สืบต่อกันเป็นเวลายาวนานดังเช่นอารยธรรมอียิปต์

สร้างโดย: 
วัชรี26

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์