คุณธรรมนำไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

รูปภาพของ bcskrumai

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


คุณธรรมนำไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

  •       คุณธรรมพื้นฐาน
  •       เศรษฐกิจพอเพียง
  •       เป้าหมายของการพัฒนา
  •       การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
  •       เงื่อนไขความพอเพียง

          ในช่วงวัยหนึ่งของมนุษย์ทุกคน  ย่อมผ่านวัยแห่งการเรียนรู้  นอกจากบิดามารดาแล้ว  ยังมีครูตั้งแต่ปฐมวัย  ที่อบรมสั่งสอนสรรพวิชาต่างๆ ขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกคุณธรรมลงไว้ในจิตสำนึกของเยาวชน  นั่นคือการกุลบุตรกุลธิดาแบบวิถีชีวิตไทย  ที่ต้องการให้ลูกหลานเป็นคนดี
สภาพสังคมปัจจุบัน  ที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทำให้มองข้ามความดีงาม ที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  หากแต่มีความรู้เพียงอย่างเดียว  โลกก็คงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย  แก่งแย่งชิงดี  ปราศจากความพอดี 
ดังนั้น  ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะช่วยกันผนึกกำลัง  รู้รักสามัคคี  โดยอยู่บนรากฐาน ความพอเพียง  ดังพระราชดำรัสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงวางแนวทางให้แก่ปวงชนชาวไทย  ขอเชิญชวนชาวไทยได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติโดยทั่วกัน

สร้างโดย: 
krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์