ปะการัง ( Coral )

รูปภาพของ ladda701

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 ปะการัง (Coral )

ปะการัง เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจัดอยู่ในประเภทสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ( ที่มีกระดูกสันหลังคือปลาต่างๆ ) ปะการังมีมากมายหลายชนิดมีทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อน หลากสีสันและหลากหลายรูปร่างเช่นปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ด และอีกมากมาย  ประเทศไทยเรามีปะการังมากมายเพราะประเทศเราอยู่เขตร้อน  ปะการังอยู่ได้เฉพาะเขตร้อนและใกล้เขตร้อนที่อุณหภูมิของน้ำไม่ต่ำกว่า

     
 ปะการังตัวหนึ่งๆ เมื่อเติบโตเต็มที่จะขยายพันธุ์โดยให้กำเนิดลูกปะการังเล็กๆ ล่องลอยไปตามกระแสน้ำซึ่งสามารถล่องลอยไปกับกระแสน้ำได้ในระยะไกลแสนไกลตราบเท่าที่มันยังไม่ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ทะเลอื่นและไปเกาะจับบริเวณที่เป็นส่วนแข็งของท้องทะเล เช่น ก้อนหิน ปะการังจะเริ่มสร้างโครงสร้างแข็งที่เป็นหินปูนขึ้นห่อหุ้มตัวไว้ และขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ จนเติบโตเป็นกลุ่มก้อน

 

ปะการังมีการสืบพันธุ์สองแบบคือ แบบอาศัยเพศ ซึ่งตัวอ่อนจากไข่ที่ถูกผสมแล้ว จะลอยไปในน้ำเพื่อลงเกาะในที่แห่งใหม่
แบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการแตกหน่อจากตัวเดิม ทำให้ก้อนปะการังมีขนาดใหญ่ขึ้น ปะการังที่เกาะทับถมกันนานนับร้อย ๆ ปีเป็นแนวหินปูนใต้น้ำ เรียกว่า
"แนวปะการัง"

 ชนิดของปะการัง
แบ่งตามลักษณะภายนอกได้ดังนี้

1.. ปะการังเขากวาง มีลักษณะคล้ายเขากวาง บริเวณกิ่งจะมีตุ่มอยู่โดยรอบ ตุ่มเหล่านี้คือที่อยู่ของตัวปะการัง

2. ปะการังแบบแผ่นแบนราบ มีลักษณะคล้ายโต๊ะบางครั้งอาจซ้อนกันเป็นชั้น

3. ปะการังแบบหุ้มห่อ มีลักษณะแผ่ขยายหุ้มฐานพื้นที่ปะการังติดอยู่

                       

4. ปะการังแบบเป็นก้อน มีลักษณะเป็นก้อนต้นคล้ายก้อน

5. ปะการังแบบกิ่งก้อน มีลักษณะการรวมกันเป็นกระจุกค่อนข้างแน่น แต่ไม่ติดเป็นก้อนเดียวกัน

6. ปะการังแบบเป็นแผ่น มีลักษณะซ้อนๆ กันเป็นกระจุก คล้ายใบไม้หรือผัก

7. ปะการังแบบเห็ด มีลักษณะการแผ่ออกคล้ายดอกเห็ด

8. ปะการังสีน้ำเงิน มีสีน้ำเงินอยู่ในเนื้อของหิน

คุณประโยชน์ของแนวปะการัง

 1. 1. เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
 2. 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ
 3. 3. เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่หายกและใกล้สูญพันธุ์
 4. 4. เป็นกำแพงป้องกันชายฝั่งจากคลื่นลม และกระแสน้ำ
 5. 5. เป็นแหล่งทดลอง ศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม
 6. 6. สามารถนำสารสกัดเป็นยา เช่น ยาต่อต้านมะเร็งและจุลชีพ ทำน้ำยาป้องกันการผลึกของแข็ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข


 
     


  การอนุรักษ์

     เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังให้มีผลผลิตต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ คน และทุก ๆ ฝ่าย ทั้งประชาชน ภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแนวปะการังให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะเสริมสร้างธรรมชาติให้สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด  
       

สร้างโดย: 
ครูลัดดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์