พิมพ์ครั้งที่ ๒

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ ๒)

พลเงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อร้องและโน้ตเพลงจาก
การจัดพิมพ์ครั้งที่หนึ่งให้ถูกต้องที่สุดโดยเฉพาะเพลงของคุณบรรยง เสนาลักษณ์
(คุณเทิ่ง สติเฟื่อง)ได้ตรวจทานความถูกต้องกับโน้จของเปียโนต้นฉบับทำให้มีคอร์ดเพิ่มเติมและยังได้เซ็นชื่อมอบเพลงให้เป็นที่ระลึกด้วย
ในโอกาสอันเป็นมงคลที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีอายุครบ ๑๒๐ ปีในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕
หมวดวิชาศิลปศึกษาขอร่วมฉลองและแสดงความยินดีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ เพลงประจำโรงเรียนเพื่อให้แพร่หลายสืบไป
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสือทุกท่าน
ผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง
อาจารย์ทวี ชัยเจริญ   อาจารย์สุธน ชูวงศ์   อาจารย์จันทร์ โตวิสุทธิ์
คุณบรรยง เสนาลักษณ์   ครูสมาน นภายน (ใหญ่ นภายน)   คุณมงคล อมาตยกุล
คุณวีรเกียรติ รุจิรกุล   คุณประพันธ์ศักดิ์
งานประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้จัดทำเทปโรงเรียน
(อาจารย์จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และคณะ)
สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บันทึกตัวโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ นายชอบ เกื้อกิจ
อาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทย
อาจารย์ทวี ชัยเจริญ   อาจารย์กิตติชัย ทับทิม   อาจารย์ละเมียด ทับสุข
อาจารย์กาญจนา เตชะวณิชย์   อาจารย์ระอวน แก่นโกมล
และนักเรียนดนตรีไทย-ดนตรีสากลทุกคนที่ช่วยเผยแผ่เพลงประจำโรงเรียน

นางกาญจนา เตชะวณิชย์
หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา
สร้างโดย: 
นางกาญจนา เตชะวณิชย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์