พิมพ์ครั้งที่ ๑

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


คำนำ

เพลงประจำโรงเรียนและเพลงเกี่ยวกับโรงเรียนเล่มนี้ ได้รวบรวมจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต
(ดนตรี) นอกจากนี้เพื่อให้ศิษย์เก่าผู้สนใจทั่วไปสามารถนำโน้ตเพลงพร้อมเนื้อร้องไปบรรเลงและขับร้องในโอกาสต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น งานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ
เพลงที่รวบรวมไว้ในเล่มนี้มีเพลง ๑๙ เพลง เนื้อหาในเพลงต่างๆจะบรรยายให้เห็นถึงความเป็นสวนกุหลาบอย่างเด่นชัด นับตั้งแต่การเข้ามาสู่รั้วสวนกุหลาบวิทยาลัยอันอบอุ่น
ได้รับความรักความดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากครูต่อศิษย์และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ขณะที่ศึกษาเล่าเรียน นักเรียนก็จะทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย เช่น กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมดนตรี และ การเข้าค่าย และแล้ววันวันเวลาที่ต้องจากกันก็มาถึง นักเรียนทุกคนจะรำลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กันมาตลอด เนื้อหาของเพลงกินใจและสามารถสื่อความรัก
ความผูกพันระหว่างนักเรียนครูอาจารย์ และโรงเรียนได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
ขอขอบคุณอาจารย์ทวี ชัยเจริญ อาจารย์เก่าซึ่งเคยควบคุมวงโยธวาฑิตของโรงเรียนและสร้างชื่อเสียงรุ่งเรืองสืบมา ขณะนี้อาจารย์ได้รับเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีสากล
ได้กรุณาถอดโน้ตเพลงและแต่งเพลงเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่า คือ คุณประพันธ์ศักดิ์ กลมเพ็ชร ได้มอบเพลงสวนกุหลาบคืนสู่เหย้าเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งวันจากเหย้าปีต่อไปจะมีเพลงร้องประจำอย่างแน่นอน และเพลงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวสวนกุหลาบก็คือ เพลงโหมโรงสวนกุหลาบ ซึ่งบันทึกโน้ตด้วยดนตรีไทย
แต่งโดยอาจารย์จันทร์ โตวิสุทธ์ อาจารย์ระอวน แก่นโกมล ได้กรุณามอบเพลงไทยมาเพิ่มเติมด้วย และบุคคลที่ทำให้โน้ตเพลงเล่นนี้ทันสมัยด้วยการพิมพ์คอมพิวเตอร์
คือ อาจารย์ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ และขอขอบคุณสมาคมครูและผู้ปกครองสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้กรุณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
อนึ่ง ในการทำหนังสือเพลงโรงเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมนุมดนตรีสากล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่เอื้อเฟื้อโน้ตเพลงบางส่วนและช่วยเหลืองานต่างๆ
ให้สำเร็จด้วยดีมาตลอด
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
นางกาญจนา เตชะวณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมดนตรีสากล

 

สร้างโดย: 
นางกาญจนา เตชะวณิชย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์