จากใจ อาจารย์ทวี ชัยเจริญ

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


      ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมดนตรีสากลมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมเพลงประจำสถาบันสวนกุหลาบ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์และถูกต้องเป็นบรรทัดฐานในคำร้องและทำนองเพลงข้าพเจ้าได้แต่งไว้เริ่มมีเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ มีเพลงยุคแรก ๓ เพลง คือเพลงฟ้า-ชมพูคู่ใจ เพลงสู่แดนสวนและเพลงจากแดนสวนและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงโรงเรียนอีก ๑ เพลงเพื่อบันทึกแผ่นเสียงได้ครบ ๒ แผ่น ต่อมามีผู้แต่งรวมอีกหลายเพลงรวมทั้งข้าพเจ้าได้แต่งเพลงเพิ่มขึ้นอีกตามความจำเป็น
    การบันทึกขึ้นใหม่ ข้าพเจ้าต้องใช้วิธี  DICTATION คือจดบันทึกด้วยการฟังจากเทปเกือบทั้งสิ้น เพราะไม่มีต้นฉบับเฉพาะทำนองและคำร้อง จึงต้องใช้เวลามาก แต่ก็ได้ประโยชน์ คุ้มค่าเพื่ออนุรักษ์เพลงสถาบันให้คงอยู่เป็นหลักฐานไม่สูญหายโดยเฉพาะทำนองและคำร้องที่ถูกต้อง ที่มาของเพลง และผู้ประพันธ์ดังปรากฎอยู่ในรวมเพลงสถาบันเล่มนี้แล้ว
    หากมีสิ่งบกพร่องข้าพเจ้าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยเพราะต้องตรวจทานด้วยตัวเองส่วนที่ดีประสบผลสำเร็จก็ด้วยผลพระคุณจากท่านศาสตราจารย์คุณพระเจนดุริยางค์คุณครูของข้าพเจ้า

อาจารย์ทวี ชัยเจริญ

ผู้รวบรวมบันทึก

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

 

สร้างโดย: 
นางกาญจนา เตชะวณิชย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์