ตามรอยภูมิปัญญาไทยจากคำขวัญจังหวัดสุโขทัย

 

ภูมิปัญญา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2535 ให้ความหมายไว้ดังนี้

ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ความสามารถ

ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะดังนี้

1. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม

2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ คน กับ สิ่งเหนือธรรมชาติ

3. ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน

4. ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม

5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ

6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง

7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม 

                   ภูมิปัญญาไทย มีมากมายหลายแขนง เป็นความรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ คนไทยไม่ค่อยให้ความนิยมและสืบสานกันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วภูมิปัญญาไทยมักสืบทอดโดยการบอกกล่าวกัน เฉพาะแต่ภายในครอบครัว เช่น สูตรทำอาหาร หรือ ตำรายาต่าง ๆ ความรู้เชิงช่าง เป็นต้นทำให้ประชาชนชาวไทยไม่ได้รับรู้กันทั่วไป ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้มีการศึกษา จัดเก็บ และถ่ายทอดความรู้ ด้านต่างๆ มากขึ้น

                   จังหวัดสุโขทัยเป็นแหล่งภูมิปัญญาไทยที่น่าศึกษาและถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไป จึงนำเสนอการตามรอยภูมิปัญญาไทยจากคำขวัญจังหวัดสุโขทัย


สร้างโดย: 
ครูเมธินี น้อยวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์