คำราชาศัพท์

รูปภาพของ pairin

คำราชาศัพท์   หมายถึง  ศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ 

คำราชาศัพท์ใช้กับพระมหากษัตริย์   เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์  พระสงฆ์และสุภาพชน 

ลักษณะการใช้ราชาศัพท์

๑.สำหรับพระมหากษัตริย์

 คำนามที่เป็นชื่อสิ่งของสำคัญที่ควรยกย่อง มีคำเติมหน้า 

ได้แก่ พระบรมมหาราช  พระบรมมหา  พระบรมราช  พระบรม  พระอัคราช  พระอัคร และพระมหา  เช่น พระบรมมหาราชวัง  พระบรมมหาชนก  พระบรมราชชนนี  พระบรมราชวงศ์  พระบรมอัฐิ  พระบรมโอรสาธิราช  พระอัครชายา  พระมหาปราสาท  พระมหาเศวตฉัตร 

คำนามที่เป็นชื่อสิ่งไม่สำคัญและคำนั้นมักเป็นคำไทย นำหน้าด้วยคำว่า “ต้น” เช่น  ม้าต้น  ช้างต้น  เรือนต้น  และ
นำหน้าด้วย “หลวง”  เช่น  ลูกหลวง  หลานหลวง   รถหลวง  เรือหลวง  สวนหลวง   ส่วน  “หลวง” ที่แปลว่าใหญ่  ไม่จัดว่า
เป็นราชาศัพท์ เช่นภรรยาหลวง  เขาหลวง  ทะเลหลวง  เป็นต้น  นอกจากคำว่า “ต้น”  และ  “หลวง”  ประกอบท้ายคำแล้ว
บางคำยังประกอบคำอื่นๆ อีก   เช่น  รถพระที่นั่ง เรือพระที่นั่ง รถทรง  เรือทรง  ม้าทรง  ช้างทรง  น้ำสรง  ห้องสรง  ของเสวย  โต๊ะเสวย  ห้องบรรทม   เป็นต้น

       ๒. สำหรับเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์  คือตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชินีลงไปถึงหม่อมเจ้า
                                                                  ใช้พระราชนำหน้า 

เช่น  พระราชเสาวนีย์  พระราชประวัติ  พระราชดำรัlส พระราชกุศล  พระราโชวาท  

 พระราโชบาย   

                                                                     ใช้พระนำหน้า 

 เช่น  พระเศียร  พระองค์  พระหัตถ์  พระทัย พระบาท  เว้นแต่หม่อมเจ้าไม่ใช้ “พระ” นำหน้า ใช้ว่า  เศียร  องค์  หัตถ์  หทัย  บาท  เป็นต้น

               คำสามัญ                                         คำราชาศัพท์
          หัว(พระมหากษัตริย์)                                   พระเจ้า

         ผม(พระมหากษัตริย์)                                     เส้นพระเจ้า

         หน้าผาก                                                    พระนลาฏ

         ขนระหว่างคิ้ว                                           พระอุณาโลม  

          จมูก                                           พระนาสา,พระนาสิก

         ปาก                                                      พระโอษฐ์

         ลิ้น                                                        พระชิวหา

         หู                                                           พระกรรณ

        ดวงหน้า                                                  พระพักตร์

      บ่า,ไหล่                                                     พระอังสา

        ปลายแขน                                                พระกร

        นิ้วมือ                                                  พระองคุลี

         ท้อง                                                       พระอุทร

      ขา,   ตัก                                                 พระเพลา                                  

        เท้า                                                        พระบาท

        ปอด                                                  พระปัปผาสะ
           ผม                                                พระเกศา,พระเกศ,พระศก

             คิ้ว                                               พระขนง,พระภมู

            ดวงตา                                          พระจักษุ,พระนัยนา,พระเนตร

           แก้ม                                               พระปราง

           ฟัน                                                  พระทนต์

           คาง                                                พระหนุ

           คอ                                                 พระศอ

          หนวด                                              พระมัสสุ

         ต้นแขน                                            พระพาหา,พระพาหุ

         มือ                                                   พระหัตถ์

        เล็บ                                                    พระนขา

        เอว                                                   พระกฤษฎี,บั้นพระเอว 

       แข้ง                                                    พระชงฆ์

       ขน                                                      พระโลมา

       กระดูก                                                 พระอัฐิ
                     

 

สร้างโดย: 
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์