เล็กๆน้อยๆ

รูปภาพของ uthai

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


     แสงเงา     ถ้านักเรียนสังเหตสิ่งฝแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราจะเห็นสิ่งต่าง ๆ มีทั้งส่วนท่มือและส่วนท่สว่าง ทำให้เห็นลักษณะรูปร่าง รู้ทรง รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ  ชัดเจนขึ้น สิ่งนั้นคิอแสงเงา

          แสงคือ  ความสว่างที่ทำให้ตามองเห็น

          เงาคือ  ส่วนท่แสงเข้าไม่ถึง  หรือส่วนที่มีวัตถุบังแสง

      ในทางศิลปะจะนำลักษณะของแสงเงามาใช้ในการวาดภาพเพื่อให้รู้สึก ว่าภาพนั้นมีปริ มาตร ความหนา ระยะ รายละเอียดและความรู้สึก เช่นย วาดภาพให้แสงเงาดูน่ากลัว เหงา เสร้า ร่าเริง

         น้ำหนัก  คือ  ในการวใดภาพโดยให้แสงเงา สิ่งที่นำมาแทนค่าของแสงเงา คือน้ำหนัก น้ำหนักในทางศิลปะคือ ค้าความอ่อนแก่ของสีเ จากจุดีที่มืดสุดจนถึงสีท่จากที่สุด

     ในการวาดภาพ น้ำหนักจะถูกใช้แทนค่าความมือ  ความสว่างของแสดงเงาบนผิวของวัตถุที่วาด

     นอกจากน้ำหนัดใช้แทนค่าความเข้มอ่อนของพื้นภาพแล้ว น้ำหนักยังทำให้ภาพท่วาดดูมีระยะ ปริมาตร และความรู้สึก   

    

การแรเงา  คือ การสร้างรอยดินสอ ปากกาหรืออื่นๆ ด้วยการควบคุมน้ำหนักผ่อนหนักเบาในการ ขีด เขียน เกลี่ย ปาด ทับ ไขว้ และใช้รอยเหล่านี้สร้างน้ำหนักให้เกิดลักษณะผิวของธรรมชาติ หรือหุ่นที่ใช้ในการเขียน การแรเงาจึงเป็นการสร้างความเข้มด้วยระยะต่างๆ ในรูปทรงของงานชิ้นหนึ่งๆ เมื่อใช้ตามลักษณะแสงเงาจะทำให้เกิดมิติของมวลสารและระยะ หรือปริมาณมาตรของรูปทรง น้ำหนักที่ไล่เรียงจากอ่อนไปหาแก่อย่างสม่ำเสมอนี้ เรียกว่า ค่า (VALUE) ของสีหรือน้ำหนักที่ระบายเป็นระยะอ่อน กลาง แก่ ค่าของระยะอ่อนแก่เหล่านี้นิยมเรียกกันว่า น้ำหนัก

     การแรเงาน้ำหนักจึงเป็นการสร้างเงาในภาพ ให้ดูมีความลึกมีระยะใกล้ไกลและดูมีปริมาตร เปลี่ยนค่าของรูปร่างที่มีเพียง 2 มิติให้เป็น 3 มิติ ทำให้รูปร่างที่มีเพียงความกว้าง-ยาวเปลี่ยนค่าเป็นรูปทรงมีความตื้นลึกหนาบางเกิดขึ้น ความตื้นลึกหนาบางนี่เป็นความรู้สึกเท่านั้น และการทำให้เกิดภาพเช่นนี้ก็คือ เทคนิคในการสร้างภาพลวงตา (ILLUSION) เป็นวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างห

 

 

 

สร้างโดย: 
อุทัย ชมเพลินใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์