ใช้ราชาศัพท์อย่างไรให้ถูกต้อง

รูปภาพของ pairin

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


การใช้คำราชาศัพท์

                                                      เคยเจอปัญหาอย่างนี้บ้างไหม

 

   SurprisedSurprisedSurprisedSurprisedอือ................จะใช้อย่างไรให้ถูกต้อง???

                                 โอ๊ะ  โอ๊ะ  ใช้อย่างนี้ถูกหรือเปล่าSurprisedSurprisedSurprisedSurprised

กลัวจังเลย........เดี๋ยวไม่เหมาะสมCryCryCryCry

งง  ครับพี่น้อง????????

ยากจังเลย?InnocentInnocentInnocentInnocent

ถ้าพบปัญหาเหล่านี้......ตามมาเลย...แล้วจะรู้ว่า.....

คำราชาศัพท์...เป็นเรื่องชิว ๆ


 

 

 

 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


.....คุยกันก่อน.....

คำราชาศัพท์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ 

พระสงฆ์  ข้าราชการ สุภาพชน

การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของชนชาวไทยในฐานะข้าราชบริพารที่พึงพาอาศัยในร่มโพธิสมภารของทุก ๆ พระองค์   เราชาวสยามทุกผู้ทุกนามขอเทิดเกียรติพระองค์  "  เหนือเกล้าฯ  " เราตลอดนิรันดร์ 


  

 

  

การใช้คำราชาศัพท์ สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดมกุฎกษัตริยาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน


2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


3.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2551


4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน


5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง


6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต


7.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  เสด็จออกแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายซาลิม อิสซา อาลี อัล กัตตาม อัล ซาอาบี (Mr.Salim Issa Ali Al Kattam Al Zaabi)เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย และคณบดีคณะทูต เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่


8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการจัดงานเดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


 9.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ


10. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุ ท้องสนามหลวง ทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


  

การใช้คำราชาศัพท์ สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

1.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถ วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานอุโบสถ พระสงฆ์ 40 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล  พระราชวิจิตรปฏิภาณวัดสุทัศนเทพวราราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา ใน "มนุสสธัมมกถา"


2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังเมรุวัดศรีประวัติ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาว อังคณา ระดับปัญญาวุฒิ


3. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุม


4. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงระบำคลาสสิก สันกริติ จากสาธารณรัฐอินเดีย


การใช้คำราชาศัพท์ สำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


1.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ รองประธานสภามวยโลก และประธาน WBC Muay Thai นำนายโฮเซ่ สุไลมาน (Jose Suliman) ประธานสภามวยโลก พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศของสภามวยโลก

2.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังห้องนภาลัยบอลลูม โรงแรมดุสิตธานี ทรงเป็นประธานในงานกาลาดินเนอร์การกุศล

3.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในวันนี้


4.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทอดพระเนตรการแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในงานปารีส แฟชั่น วีค ประจำฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน 2009   

5.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้านการทหาร


6.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชศรัทธาออกผนวชในพระพุทธศาสนา

การใช้คำราชาศัพท์ สำหรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 1.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สิทธิ์เตชะกัมพุช


3.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครราชสีมา


 4.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการแพทย์ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่จังหวัดขอนแก่น


5.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดง ตามจารีตประเพณี


6.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีผู้บัญชาการทหารบก, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์ โดยทรงระนาดเอก ร่วมกับวงดนตรีไทยของนักเรียนนายร้อย


7.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทรงเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2551 ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแล้วทรงฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความมั่นคงด้านอาหารของโลก:


 8.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชนเที่ยวบินที่ ทีจี 911 ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปน และสหรัฐอเมริกา


9. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตกิตติมศักดิ์ประจำเมือง ที่ราชอาณาจักรสเปน


10.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเปิดการประชุมสภาสหภาพอนุรักษ์สากล


การใช้คำราชาศัพท์ สำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


รอก่อนนะกำลังปรับปรุง

1.นุ่น" ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ปลาบปลื้มได้ร่วมถวายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รับมีเกร็งเรื่องใช้คำราชาศัพท์บ้าง โชคดีที่พระองค์ประทานอนุญาตให้พูดธรรมดาได้
2.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสระบุรี
4.  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานการประชุมจัดงาน "เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)และสวน อัมพรเกษตรแฟร์" 
5.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จกลับถึง ประเทศไทยแล้ว ภายหลังทรงนำผลงานทรงออกแบบไปจัดแสดงนิทรรศการในงานรัสเซีย แฟชั่น วีค ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
6หน่วยงาน และคณะบุคคล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
7  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
8สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
9สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โตโยต้า คลาสสิคส์
10ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิก "ทูบีนัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง"
11พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ
12พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ
13พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
14สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สิทธิ์เตชะกัมพุช
15พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
16พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรม และสิ่งสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ภายในพระราชวังเครมลิน กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซีย
17หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
18สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครราชสีมา
19ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปงาน "ร้อยน้ำใจ ให้โอกาส สานฝัน 3 มูลนิธิ"
20พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทอดพระเนตรหอศิลป์ที่รวบรวมผลงานศิลปะรัสเซียที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และทรงนำผลงานทรงออกแบบไปจัดแสดงนิทรรศการในงานรัสเซีย แฟชั่น วีค
22พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
23สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทาน "ดอกแก้วกัลยา" เพื่อเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์แทนพระเมตตาที่มีต่อผู้พิการ 
24  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้ 
25  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ ดังนี้
26พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
27พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้
28พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จถึงกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อทรงนำผลงานทรงออกแบบไปจัดแสดงนิทรรศการในงานรัสเซีย แฟชั่น วีค
29สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ที่ข้าราชการไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวาย ก่อนเสด็จกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวานนี้
30  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิด "ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หนองตะพาน จังหวัดระยอง" 
31พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำผลงานทรงออกแบบไปจัดแสดงนิทรรศการในงานรัสเซีย แฟชั่น วีค ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
32 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
33โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ด้วยทรงมีพระเมตตา และทรงห่วงใยต่อเด็กออทิสติก
34  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานแถลงข่าว และเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสการจัดฉายภาพยนตร์"หนึ่งใจเดียวกัน" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
35พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา "วันขาบมงคล"
36  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
37สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในวันนี้
38สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการแพทย์ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่จังหวัดขอนแก่น
39ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
40พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดมกุฎกษัตริยาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
41ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
42พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
43สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังห้องนภาลัยบอลลูม โรงแรมดุสิตธานี ทรงเป็นประธานในงานกาลาดินเนอร์การกุศล
44สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงชื่นชมความงดงามทางวัฒนธรรมของมณฑลเจ้อเจียง และทรงหวังการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านอินทรีย์เคมี
45พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "เด็กไทยมุ่งมั่น สานฝันเรียนรู้" และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย
46พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2551
47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
48ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ถวายเครื่องบริขารพระกฐิน แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก โดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
49พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัยพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายซาลิม อิสซา อาลี อัล กัตตาม อัล ซาอาบี (Mr.Salim Issa Ali Al Kattam Al Zaabi)เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย และคณบดีคณะทูต เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
50สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "พัฒนาอันล้ำยุคของเอเชียทางด้านอินทรีย์เคมี" ครั้งที่ 3 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
51พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังร้านหลุยส์ วิตตอง ศูนย์การค้าเกษร พลาซ่า ทรงเป็นประธานงานประมูลผลิตภัณฑ์ทรงออกแบบ และประทานแก่ผู้ชนะการประมูล
52สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย และเสด็จถึงเมืองหางโจวเพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
53พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น ในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2551
54สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทาน "โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย"
55พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุ ท้องสนามหลวง ทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
56สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ รองประธานสภามวยโลก และประธาน WBC Muay Thai นำนายโฮเซ่ สุไลมาน (Jose Suliman) ประธานสภามวยโลก พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศของสภามวยโลก
57สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับการถวายรางวัลสมาชิกพิเศษบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และศิลปะโลก ณ เมืองไฮเดอราบัท สาธารณรัฐอินเดีย
58พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้งสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงาม
59สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดง ตามจารีตประเพณี
60พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดหนองว่านเหลือง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรงเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลอง
61สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีผู้บัญชาการทหารบก, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์ โดยทรงระนาดเอก ร่วมกับวงดนตรีไทยของนักเรียนนายร้อย
62สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรกระบวนการวิจัย และพัฒนาการผลิตเวชภัณฑ์แบบองค์รวม ห้องปฏิบัติการด๊อกเตอร์เรดดี้ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย
63พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ในการประทานรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม
64ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เทคโนโลยีมาซัค แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัท ยามาซากิ มาซัค ได้จัดตั้งขึ้น
65สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทรงเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2551 ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแล้วทรงฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความมั่นคงด้านอาหารของโลก:
66สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
67พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงาน"กรุงเทพฯ สุขหรรษา Bangkok Fest and Fun 2008"
68พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการจัดงานเดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระ-ราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
69สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดียเรียบร้อยแล้ว
70สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถ วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานอุโบสถ พระสงฆ์ 40 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา ใน "มนุสสธัมมกถา" อัน
71สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชนเที่ยวบินที่ ทีจี 911 ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปน และสหรัฐอเมริกา
72สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2551เพื่อทรงรับการถวายรางวัลสมาชิกพิเศษบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และศิลปะโลก
73พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
74สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังเมรุวัดศรีประวัติ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาว อังคณา ระดับปัญญาวุฒิ
75พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เจ้าหน้าที่ประจำทีม และนักกีฬา เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทานพระราโชวาท ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
76พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงแถลงข่าวการออกแบบกระเป๋าใส่เครื่องประดับ เพื่อประมูลหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายที่งานรัสเซีย แฟชั่น วีค
77สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายสากล ทีปิรัช
78ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดดอนนางหงส์ จังหวัดนครพนม
79สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงระบำคลาสสิก สันกริติ จากสาธารณรัฐอินเดีย
80สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตกิตติมศักดิ์ประจำเมือง ที่ราชอาณาจักรสเปน
81พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์ ฟลาเมงโก ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ
82พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ
83สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมักจะเสด็จไปทอดพระเนตรอยู่เป็นประจำ
84สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
85พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
86สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุม
87สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระเมตตาแก่ครูสอนภาษาฝรั่งเศสมาโดยตลอด
88สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเปิดการประชุมสภาสหภาพอนุรักษ์สากล
89สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
90พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้า
91พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลง ณ หน้าพระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน 27 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 ทรงเจริญพระชันษา 26 ปี
92พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
93พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรสภาพพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
94พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และสดับพระธรรมเทศนามหาชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
95สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ก่อนเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังราชอาณาจักรสเปน
96พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากทรงเยี่ยม และมีพระปฏิสันถารกับแม่และเด็กแล้ว ได้ทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตของบริษัท
97สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2551
98สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการบริจาค
99นางขจิตพรรณ ไทยเพชร นายกสมาคมเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการร้านเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2551 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
100สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท
101พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า
102  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงรับเกียรติบัตรงานประหยัดน้ำ-ไฟ
103สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการปรับปรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
104พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารสุทธสิริโสภา โรงเรียนราชินี
105ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันไทยแลนด์โบว์ลิ่ง ยูนิเวอร์ซิตี้ ชาเลนจ์ 2008
106ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทาน รางวัลกินรีทองคำ ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ ประจำปี 2551
107วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงร่วมงานวันสัตว์เลี้ยงแสนรัก ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา
108สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทอดพระเนตรการแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในงานปารีส แฟชั่น วีค ประจำฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน 2009
109

สร้างโดย: 
ไพรินทร์

เก่งมากๆ ขอร่วมแสดงความยินดีด้วย..ดีใจนะที่ครั้งนึงเคยได้รู้จักคนเก่งเช่นคุณ..ขอเป็นกำลังใจให้กับผลงานชิ้นต่อๆ ไปค่ะ..สู้..สู้..ค่ะ

รูปภาพของ pairin

 ทำให้เสร็จนะ....จะได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น ๆ

ขอบคุงคับ

เเต่ก้อหาเจอช้าไป

โดนตีเรย

เเงๆๆ

เจบมากมายๆๆ

T^T

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์