การใช้และบำรุงรักษาเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ

รูปภาพของ sss26999
การใช้และบำรุงรักษาเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ

วิธีใช้

ข้อปฏิบัติในการใช้เตารีด

1.หมุนหน้าปัดเพื่อปรับความร้อนให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าแต่ละชนิดตามต้องการ

2. ให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าที่แจ้งอยู่บนตัวเตารีดสามารถใช้กับกระแสไฟฟ้าของแต่ละประเทศนั้น ๆ ทิ้งเตารีดให้ร้อนโดยให้อยู่ในแนวดิ่งบนฐานรับประมาณ 2 นาที ก่อนรีด

3. ไฟสัญญาณจะติดเมื่อเปิดสวิทซ์เตารีด และจะดับเมื่อเตารีดร้อนถึงอุณหภูมิที่ได้เลือกไว้บนหน้า ปัดตามเนื้อผ้าแต่ละชนิด ไฟจะติดอยู่จนกระทั่งความร้อนได้ระดับอุณหภูมิที่เลือกไว้ และ อุณหภูมิลดลงเทอร์โมแตตจะเป็นตัวควบคุมปรับความร้อนโดยอัตโนมัติ ตามอุณหภูมิต่าง ๆที่ได้เลือกไว้บนหน้าปัดแสดงชนิดของผ้า

4. ก่อนอื่นควรรีดผ้าพวกใยสังเคราะห์เคมีก่อนในอุณหภูมิที่ต่ำแล้วจึงไปรีดผ้าประเภทขนสัตว์, ฝ่าย และลินินตามลำดับในขณะที่เตารีดร้อนมากขึ้น เตารีดจะร้อนเร็วกว่าที่จะเย็นลง

5. เผื่อระยะเวลาให้เตารีดได้ร้อนก่อน เมื่อเปลี่ยนจากอุณหภูมิต่ำไปอุณหภูมิสูงขึ้น และในทางตรง กันข้ามรอสักครู่ขณะที่เปลี่ยนให้เย็นลง

6. เมื่อเลิกใช้รีดแล้วให้หมุนปุ่มปรับความร้อนไปที่เลข “0” แล้วดึงปลั๊กไฟออก

 
การเปลี่ยนสายสำหรับการรีดด้วยมือซ้าย

เปิดฝาครอบหลังออกแล้วสลับสายไฟกับไฟสัญญาณให้อยู่ในตำแหน่งตรงกันข้าม ปลายสายควรจะเสียบให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้สายดึงมากเกินไป
 

วิธีทำความสะอาดและการรักษาเตารีด

1. ก่อนจะเก็บเตารีดควรรอให้ตัวเตารีดเย็นลงเสียก่อน แล้วจึงเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านิ่ม ๆ

2. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อต ไม่ควรให้น้ำหรือของเหลวอย่างอื่นเข้าไปในตัวเตารีด

3. ไม่ควรวางเตารีดลงบนวัตถุที่แข็ง, ขรุขระเพราะจะทำให้เตารีดเป็นร้อยได้

 
ข้อควรระมัดระวังในการใช้

การใช้เตารีดควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนเสียบปลั๊กหรือถอดควรปิดเตารีดเสียก่อน แล้วจึงปลดปลั๊กเตารีดออก และควรจับที่หัวปลั๊กเวลาดึงออก อย่าใช้วิธีดึงสายเตารีด

2. ควรปลดปลั๊กเตารีดออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้หรือขณะที่ไปทำธุระอื่น และอย่าเสียบปลั๊กเตารีดทิ้ง ไว้โดยเด็ดขาด

3. เมื่อสายไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ชำรุด ควรนำเตารีดไปให้ช่างตรวจเช็คและซ่อมแซมเสียก่อน ตามวิธีที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้าช๊อต

4. ขณะที่ใช้เตารีดควรระมัดระวังอย่าให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณที่กำลังใช้เตารีดอยู่

5. ในกรณีที่จะต้องรีดผ้าใยสังเคราะห์ ควรทดลองรีดบริเวณที่ไม่สำคัญเสียก่อน เพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้น

6. อย่าสัมผัสผิวเตารีดในขณะที่เตารีดยังร้อนอยู่เพราะจะทำให้ผิวหนังเกิดการพองไหม้ได้

สร้างโดย: 
วรกานต์ ชัยพรสุไพศาล ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์