ชัยภูมิ..เรียนรู้..สู่ภูเขียว

รูปภาพของ phuangphayorm1

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ชัยภูมิ...เรียนรู้...สู่ภูเขียว

  ชัยภูมิ..เรียนรู้...สู่ภูเขียว..เป็นการเรียนรู้ เรื่องราวของจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอ ภูเขียว  มาเรียนรู้กันได้เลยค่ะ 

      ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรได้เรียนรู้ เพื่อทราบความเป็นมาของจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่  ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน การที่ได้เรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  จะทำให้เกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี   สื่อการเรียนรู้นี้  ...ได้รวบรวมเพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอภูเขียว เพราะก่อนที่จะเรียนรู้โลกกว้าง ...อยากให้เรียนรู้เรื่องราวรอบข้าง...ให้ได้มากที่สุด  พร้อมแล้ว ก็มาเรียนรู้จังหวัด และอำเภอ...ที่พวกเราอาศัยอยู่กันเถอะค่ะ

       ชัยภูมิ..เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 8 ของประเทศ  มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา แต่ผู้คนก็ได้อพยพออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่น
พ.ศ. 2360"นายแล" ข้าราชการจากสำนักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ได้อพยพครอบครัวและบริวารเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านหนองน้ำขุ่น(หนองอีจาน) ปัจจุบัน คือท้องที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2362 เมื่อมีคนอพยพมาอยู่มาก นายแล ก็ย้าย
มาตั้งหมู่บ้านใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง (ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร)  นายแลได้เก็บส่วยส่งเป็นเครืองบรรณาการเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ จนได้รับแต่งตั้งเป็น " ขุนภักดีชุมพล"   
พ.ศ. 2365 ได้ย้ายชุมชนมาตั้งบริเวณบ้านหลวง (อยู่ระหว่างหนองปลาเฒ่ากับหนองหลอด อ.เมืองชัยภูมิ) และขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา  ส่งส่วยทองคำถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงเป็น เมืองชัยภูมิ และแต่งตั้ง ขุนภักดีชุมพล(แล)เป็น พระยาภักดีชุมพล 
เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ 
                                                              
พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ก่อการกบฎยกกองทัพเข้ามาหมายจะตีกรุงเทพมหานคร  โดยหลอกหัวเมืองต่าง ๆ ว่าจะมาช่วยกรุงเทพฯรบกับอังกฤษ ทำให้ยึดเมืองนครราชสีมาได้  แต่เมื่อความแตก เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ได้กวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อนำไปเมืองเวียงจันทน์ แต่เมื่อไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์  คุณหญิงโมภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมา ได้นำหญิงชายที่ถูกจับลุกฮือขึ้นต่อสู่ และเจ้าเมืองชัยภูมิและเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์จนแตกพ่ายไป กองทัพลาวส่วนหนึ่งได้ล่าถอยจากเมืองนครราชสีมาเข้ายึดชัยภูมิไว้และเกลี้ยกล่อมให้พระยาภักดีชุมพล ร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอม เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์เกิดความแค้นจึงประหารชีวิต พระยาภักดีชุมพล ที่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ ริมหนองปลาเฒ่า ในสมัยต่อเนื่องจากนั้นเจ้าเมืองชัยภูมิคนต่อมาที่สืบเชื้อสายมาจากพระยาภักดีชุมพล (แล) ก็ยังคงใช้ราชทินนามว่า พระยาภักดีชุมพล จวบจนถึงปี พ.ศ. 2440  จึงมีการเปลี่ยนนามเจ้าเมือง....ปัจจุบันพ่อเมืองของชาวชัยภูมิ ชื่อ  นายถาวร  พรหมมีชัย...ชาวชัยภูมิระลึกถึงคุณงามความดี  ความซื่อสัตย์  และความเสียสละต่อแผ่นดิน จึงพร้อมใจกันสร้างศาลขึ้น ณ บริเวณหนองปลาเฒ่า ปัจจุบันเรียกว่า "ศาลาพระยาภักดีชุมพล(แล)"  
   

     

คำขวัญของจังหวัดชัยภูมิ คือ 

ทิวทัศน์สวย

รวยป่าใหญ่ 

มีช้างหลาย

ดอกไม้งาม

ลือนามวีรบุรุษ

สุดยอดผ้าไหม
      
พระใหญ่ทวารวดี  

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด คือ ธงสามชาย


   ต้นไม้ประจำจังหวัด คือ ต้นขี้เหล็ก   


  ดอกไม้ประจำจังหวัด  คือ  ดอกกระเจียว

 

 รู้เรื่องราวของจังหวัดบ้างแล้ว
...มารู้เรื่องอำเภอกันต่อเลยครับ ....

                                                        
อำเภอภูเขียว
  ......เป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดชัยภูมิจากทั้งหมด  16  อำเภอ  ซึ่งประกอบด้วย  
เมือง    เนินสง่า  บ้านเขว้า  คอนสวรรค์  แก้งคร้อ  จัตุรัส  เทพสถิต  บำเหน็จณรงค์  คอนสาร  หนองบัวระเหว  หนองบัวแดง  เกษตรสมบูรณ์  บ้านแท่น  ภักดีชุมพล  ซับใหญ๋  และภูเขียว ค่ะ  

  มาดูกันครับว่าอำเภอ  ภูเขียว มีประวัติยาวนานอย่างไร   

        เดิมภูเขียวมีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่งในสมัย รัตนโกสินทร์ ตอนต้น มีที่ตั้งเมืองอยู่ที่บ้านเมืองเก่า (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ เกษตรสมบูรณ์ ) หลวงไกรสิงหนาทเป็นเจ้าเมืองปกครองขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้บรรดาเป็นพระยาไกรสิงหนาท พระไกรสิงหนาทผู้นี้ไม่มีบุตรสืบตระกูล จึงได้มีใบบอกแจ้งไปทางกรุงเทพมหานครให้ตั้งนายฤๅชาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีให้เป็นเจ้าเมืองแทน โดยได้บรรดาศักดิ์เป็นหลวงไกรสิงหนาทและพระยาไกรสิงหนาทตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2440   ประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปการปกครองจากแบบ จตุสดมภ์ มาเป็น มณฑลเทศาภิบาลทน ได้ตั้งร้อยโทขุนแผ้วภักดี (โต๊ะ) มากำกับราชการอยู่ที่เมืองภูเขียวเมื่อ
     พ.ศ. 2442 
 
เมืองภูเขียวก็ถูกยุบฐานะลงมาเป็น อำเภอภูเขียว โดยขึ้นตรงต่อ เมืองชัยภูมิ  และให้หลวงพรมภักดี (ท้าวหล่าอ้วย) ยกกระบัตรเมืองชัยภูมิมาเป็นอำเภอภูเขียว
         ปี  พ.ศ. 2444 - 2445 
หลวงพินิจคงคาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านโนนเสลา ไปตั้งใหม่ที่บ้านผักปัง (ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอภูเขียวในปัจจุบัน) โดยใช้นามว่าอำเภอภูเขียว
   พ.ศ. 2499 
ได้แยกอำเภอภูเขียวออกเป็น 2 อำเภอ คืออำเภอภูเขียวและ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่บ้านลาดหนองสามหมื่น (บ้านลาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียวในปัจจุบัน) โดยมีหลวงนรินทร์สงครามเป็นอำเภอคนแรก

          ในปี พ.ศ. 2460  
ขุนสารกิจคณิตดำรงตำแหน่งนายอำเภอภูเขียว ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอภูเขียวเป็น อำเภอผักปัง

        ในปี พ.ศ. 2481 ก่อตั้งศาลจังหวัด ที่ทำการอัยการจังหวัด และเรือนจำประจำอำเภอโดยใช้เวลา 5 ปี
พ.ศ. 2482 
ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอภูเขียวอีกครั้ง

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 จึงได้ประกาศเปิดทำการ ศาลจังหวัด ที่ทำการอัยการจังหวัด และเรือนจำประจำอำเภอ
           ในปี พ.ศ. 2490
ตั้งคลังอำเภอภูเขียวขึ้น
          ในปี  พ.ศ.  2501
ทางราชการได้ประกาศแยกพื้นที่ออกเป็นกิ่งอำเภอ 2 แห่ง คือ  กิ่งอำเภอแก้งคร้อ  และกิ่งอำเภอคอนสาร          
เมื่อปี พ.ศ.2502 กิ่
งอำเภอทั้งสองได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ
           ปี พ.ศ. 2507  
ทางราชการได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอบ้านแท่น แยกจากอำเภอภูเขียวอีกครั้งหนึ่ง
          เมื่อปี พ.ศ. 2512
อำเภอบ้านแท่นได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
เมื่อปี พ.ศ. 2490 นายย้อย เปรมไทย มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอชั้นเอกคนแรก
         ในปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้ยกฐานะอำเภอภูเขียวขึ้นเป็นระดับ 7 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ได้ยกฐานะอำเภอเป็นระดับ 8 (ชั้นพิเศษ)      
         ในปี พ.ศ. 2550
ทางราชการกำหนดให้นายอำเภอภูเขียวดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 9 
      คำขวัญของอำเภอภูเขียว มีว่า 

                              

ดินแดนศาลาพันห้อง

                      

                               หนองน้ำใหญ่

   ไม้ตะโกงามล้ำ 

   หม่ำเลิศรส

ผ้าขิดสดสวย

ร่ำรวยอ้อยหวาน
                                   

  

   อำเภอภูเขียวแบ่งเขตการปกครองเป็น  11 ตำบล ประกอบด้วย
           1. ผักปัง               2. กวางโจน            3. หนองคอนไทย 
4.
บ้านแก้ง             5. กุดยม                6. บ้านเพชร  
  7.
โคกสะอาด         8. หนองตูม            9. โอโล 
10. ธาตุทอง           11.บ้านดอน


            

 

ท้องที่อำเภอภูเขียวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • *   เทศบาลตำบลผักปัง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักปัง
 • *  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเพชร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักปัง (นอกเขตเทศบาลตำบลผักปัง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกวางโจนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคอนไทยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดยมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพชร (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะอาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโอโลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทองทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดอนทั้งตำบล

  

                                         


แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

จังหวัดชัยภูมิ                                                              อำเภอภูเขียว

อุทยานแห่งชาติตาดโตน                                             ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้พระธาตุหนองสามหมื่น
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม                                           ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด บ้านโนนเสลา
อุทยานแห่งชาติไทรทอง                                             อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา                                             ภูโจ้โก้  ต.ธาตุทอง
เขื่อนจุฬาภรณ์                                                         ภูหยวก ต.โอโล
พระใหญ่
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

LaughingLaughingSmileSmile

 

สร้างโดย: 
พวงพยอม เจียมภูเขียว

แล้วเกี่ยวไรกับ ภูเขียวอ่ะ

ติดตามต่อไปนะคะ เดี่ยวก็เกี่ยว..ค่ะ (แบบว่ายังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ไง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์