ล่องเรือเที่ยวคลอง

รูปภาพของ karakad

เริ่มหน้า6

บ้านของผม อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง

ผมชอบการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วัดมะเกลือ อยู่ติดกับโรงเรียนของผม

คุณยายเคยเล่าว่า เดิมชุมชนคลองโยงเป็นชุมชนที่โดดเดี่ยว ห่างไกลจากชุมชนอื่น

ผู้ที่อพยพมาอยู่ ไม่มีที่ทำบุญ จึงคิดสร้างวัดมะเกลือขึ้นราวๆ พ.ศ.๒๔๑๐ ถึง ๒๔๑๑

สาเหตุที่เรียกวัดมะเกลือ เพราะมีต้นมะเกลืออยู่มาก 

 

หมดหน้า6

สร้างโดย: 
นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์