เครื่องดนตรีสากล

1.6 ไลร์ (Lyre)  คือ  เครืองดนตรีที่ต้องเล่นด้วยวิธีดีด  เป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่มาก  ปกติใช้เล่นคลอประกอบการขับร้อง
หรือการขับลำนำ โคลงฉันท์ กาพย์กลอน และที่นำมาใช้มากคือการขัขกล่อมเกี่ยวกับศาสนา
         ไลร์ มีโครงสร้างอย่างง่ายๆ มีแขนสองข้างยึดติดกับกล่องเสียง  มีคานระหว่างแขนทั้งสองข้างเพื่อสำหรับไว้ขึงสาย
ส่วนมากทำมาจากกระดองเต่า  รูปทรงของไลร์มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย

1.7 ลูท (Lute)  คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายโบราณมีอายุเก่าแก่มาก  จากภาพวาดในยุคเมโสโปเตเมียพบว่า
ลูทยุคนี้มีคอยาว เล่นด้วยการใช้นิ้วดีด รูปร่างของลูทเหมือนกับไข่ครึ่งใบหรือลูกแพร์ผ่าครึ่ง  คอของลูทมีเฟรท (Flet)  คั่นอยู่ 7 อัน  ถ้าคอยาวมากจำนวนเฟรทก็จะมากเพิ่มขึ้นด้วย


1.8 แบนโจ (Banjo) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  เล่นด้วยวิธีดีดด้วยนิ้วมือหรือดีดด้วยเพล็คทรัม (Plectrum)
นิยมเล่นในกลุ่มนักร้อง นักดนตรีชาวอเมริกัน  กล่องเสียงของแบนโจจะเหมือนกับหน้ากลองมีหนังลูกวัวขึงปิดอยู่  คอแบนโจมีเฟรทคั่นอยู่เหมือนกับคอของกีตาร์  สายของแบนโจมีจำนวนตั้งแต่ 4, 5 หรือ 9 สาย  โดยทั่วไปจะใช้ชนิด 5 สาย


1.9 กีตาร์ (Guitar)  คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เล่นโดยวิธีการดีด เกี่ยว หรือกรีดลงบนสายกีตาร์ อาจใช้นิ้ว หรือเพล็คทรัมก็ได้  กล่องเสียงของกีตาร์มีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่  คอยาว  มีเฟลทโลหะวางคั่นอยู่  มี 6 สาย  สายของกีตาร์มีทั้งที่ทำด้วยโลหะ และไนล่อน  กีตาร์ในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบไปอย่างหลากหลาย  กีตาร์สายไนล่อนจะเรียกว่า กีตาร์คลาสสิกกีตาร์ที่เกิดเสียงโดยธรรมชาติจะเรียกว่า กีตาร์อคูสติก (Acoustic Guitar)  ถ้ามีการนำเอาเครื่องเสียงไปขยายด้วยวงจรไฟฟ้าเพื่อให้เกิดเสียงดังขึ้น ก็จะเรียกว่า  กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)


1.10 แมนโดลิน (Mandolin) เป็นเครื่องสายที่ให้ระดับเสียงสูง  ผู้เล่นจะใช้เพล็คทรัม หรือ ปิ๊ก ดีดไปที่สาย  โดยใช้เทคนิคการดีดแบบ ทรีโมโล (Tremolo)  คือการดีดสายขึ้นลงอย่างเร็วติดต่อกันเพื่อให้เกิดเสียงสั่นรัว  เป็นเครื่องดนตรีตระกูลลูท มี 2 ชนิดคือ 1) Neapolitan มีความยาว 2 ฟุต  2) Milanese  มีขนาดใหญ่กว่า Neapolitan


2. เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)
              เครื่องดนตรีประเภทนี้ เกิดเสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องแคบๆ ให้เข้าภายในท่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงให้ดังขึ้น
คุณลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น  จะแตกต่างกัน  ตามขนาดของท่อ  ความสั้นยาวของท่อ  และความแรงของลมที่เป่าเข้าไปภายในท่อ
เครื่องดนตรีขนาดเล็กจะให้ระดับเสียงสูง  เครื่องดนตรีขนาดใหญ่จะให้ระดับเสียงต่ำ  ผู้บรรเลงจะต้องเลือกใช้เครื่องดนตรีให้เหมาะสมกับบทเพลง  ตามที่ผู้ประพันธ์เพลงได้กำหนดไว้


2.1 บีแฟล็ตคลาริเนต (Bb Clarinet)  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้  ใช้ลิ้นเดียว  ถูกใช้เป็นตัวแทนเมื่อกล่าวถึงปี่คลาริเนตเสมอ  ลำตัวปี่คลาริเนตทำด้วยโลหะและไม้ หรือบางครั้งก็ทำด้วยยางหรือพลาสติก  ลำตัวปี่กลวง เปลี่ยนระดับเสียงโดยใช้นิ้วและคียืโลหะบุนวมปิดเปิดรู  ปี่คลาริเนตมีรูปร่างคล้ายปี่โอโบ  แตกต่างกันที่ปากเป่า (กำพวด)  คุณภาพเสียงของปี่คลาริเนต มีช่วงเสียงกว้างและทุ้มลึกมีนิ้วพิเศษที่ทำเสียงได้สูงมากเป็นพิเศษ
2.2 เบสคลาริเนต (Bass Clarinet)  คุณภาพเสียงของเบสคลาริเนตกว้างและลึกกว่าคลาริเนตในระดับเสียงอื่นๆ  เหมาะที่จะนำไปใช้บรรเลงแนวทำนองในระดับเสียงต่ำ  เสียงสูงก็สามารถบรรเลงได้เช่นกัน แต่ใช้น้อยมาก  ลักษณะเด่นอยู่ที่ข้อต่อ  กำพวดจะเป็นรูปโค้งงอ ปากลำโพงทำด้วยโลหะ  งอย้อนขึ้นมาคล้ายกับแซ็กโซโฟน
2.3 อัลโตคลาริเนต (Alto Clarinet)  ขนาดจะใหญ่และยาวกว่าคลาริเนต  มีระดับเสียงต่ำกว่าบีแฟล็ตคลาริเนตอยู่คู่ 5 เพอร์เฟกต์
ปากลำโพงทำด้วยโลหะ  โค้งงอย้อนขึ้นมาหมือนแซ็กโซโฟน
2.4อีแฟล็ตคลาริเนต (Eb Clarinet)  มีขนาดเล็กกว่าบีแฟล็ตคลาริเนต  มีระดับเสียงสูงกว่าคู่ 5 เพอร์เฟกต์


2.5 แซ็กโซโฟน (Saxophone)  เครื่องดนตรีในตระกูลแซ็กโซโฟนสร้างขึ้นโดย  อดอล์ฟ แซก (Adolph Sax)  แห่งเมืองบรัสเซล (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม  เมื่อปี ค.ศ. 1840  ใช้กำพวดที่มีลิ้นเดี่ยว  เหมือนอย่างปี่คลาริเนต  แต่ลำตัวจะเป็นทรงกรวยเหมือนโอโบ  ลำตัวทำด้วยโลหะ  ปากลำโพงโค้งงอย้อนขึ้นมา  แซ็กโซโฟนขนาดเล็กให้เสียงสูง  ขนาดใหญ่ให้เสียงต่ำ  เสียงของแซ็กโซโฟนเป็นลักษณะผสมผสานมีทั้งความพลิ้วไหว ความกลมกล่อมและความเข้มแข็งปะปนกัน
แซ็กโซโฟนมีหลายระดับเสียงดังนี้


 1)  โซปราโน แซ็กโซโฟน (ระดับเสียงบีแฟล็ต)
 2)  อัลโต แซ็กโซโฟน (ระดับเสียงอีแฟล็ต)
 3)  เทนเนอร์ แซ็กโซโฟน (ระดับเสียงบีแฟล็ต)
 4)  บาริโทน แซ็กโซโฟน (ระดับเสียงอีแฟล็ต)
 5)  ซํบคอนทร้าเบส แซ็กโซโฟน (ระดับเสียงบีแฟล็ต)

สร้างโดย: 
อ.นิพันธุ์ & ธัญญารัตน์ ม.6/7
รูปภาพของ acs20734

ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะSmileCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์