เทคนิคการ Paste ข้อมูลในไฟล์ Excel

รูปภาพของ supatkul

     ปัจจุบันเครื่องมือต่างๆ ใน Microsoft Excel ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ค่อนข้างครบถ้วน โดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องใช้การคำนวณ หนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ “การวาง (Paste)”เป็นการวางเนื้อหาและการจัดรูปที่คัดลอกมาทั้งหมด สำหรับการวางใน Microsoft Excel นอกจากการวางในรูปแบบปกติแล้วยังมีฟังก์ชั่น Paste Special ซึ่งทำให้รูปแบบการวางยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกใช้ได้ดังต่อไปนี้

วิธีการเรียกใช้ Paste Special

- เรียกผ่านเมนู Home> Clipboard

- เรียกผ่าน Secondary menu หรือการคลิกเม้าส์ขวา

Paste Special การวางแบบพิเศษ

     เป็นการวางคำสั่งคัดลอกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ


ส่วนที่ 1: Paste การวางข้อมูลที่คัดลอกมา

 • All (ทั้งหมด) เป็นการวางเนื้อหาและการจัดรูปแบบของเซลล์ต้นทางที่คัดลอกทั้งหมด
 • Formulas (สูตร) เป็นการวางเฉพาะสูตร
 • Values (ค่า) เป็นการวางเฉพาะค่าของข้อมูลในเซลล์ที่คัดลอก
 • Formats (รูปแบบ) เป็นการวางเฉพาะการจัดรูปแบบเซลล์ของข้อมูลที่คัดลอก เช่น สี รูปแบบตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ
 • Comments (ข้อคิดเห็น) เป็นการวางเฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์ที่คัดลอก
 • Validation (การตรวจสอบความถูกต้อง) เป็นการวางกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเซลล์ที่คัดลอก ไปยังพื้นที่เซลลใหม่
 • All using Source theme (วางชุดรูปแบบตามต้นฉบับ) เป็นการวางเนื้อหาเซลล์ทั้งหมด
 • All except borders (ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ) เป็นการวางเนื้อหาในเซลล์และการจัดรูปแบบทั้งหมด ในเซลล์ปลายทาง ยกเว้นเส้นขอบ
 • Column widths (ความกว้างคอลัมน์) เป็นการวางความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์หนึ่งช่วงลงในคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์อื่น
 • Formulas and number formats (สูตรและรูปแบบตัวเลข) เป็นการวางเฉพาะสูตรและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขทั้งหมดจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น
 • Values and number formats (ค่าและรูปแบบตัวเลข) เป็นการวางเฉพาะค่าและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขทั้งหมดจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

ส่วนที่ 2: Operation เป็นคำสั่งเสริมให้ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ระหว่างเซลล์ต้นทางกับเซลล์ปลายทาง

 • None ไม่มีการดำเนินการใดๆ
 • Add (บวก) ข้อมูลที่คัดลอกจะบวกกับข้อมูลในเซลล์ปลายทาง
 • Subtract (ลบ) ข้อมูลที่คัดลอกจะถูกลบจากข้อมูลในเซลล์ปลายทาง
 • Multiply (คูณ) ข้อมูลที่คัดลอกจะถูกคูณด้วยกับข้อมูลในเซลล์ปลายทาง
 • Divide (หาร) ข้อมูลที่คัดลอกจะถูกหารด้วยข้อมูลในเซลล์ปลายทาง
 • Skip blanks (ข้ามเซลล์ที่ว่าง) ถ้าก๊อปปี้ช่วงเซลล์ต้นทางที่มีบางเซลล์เป็นค่าว่าง เมื่อใช้ Skip blanks เซลล์ว่างนั้นจะไม่ทับข้อมูลเดิมของเซลล์ปลายทาง
 • Transpose (สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์) เปลี่ยนคอลัมน์ของข้อมูลที่คัดลอกเป็นแถว และเปลี่ยนแถวเป็นคอลัมน์
 • Paste Link (วางการเชื่อมโยง) เชื่อมโยงข้อมูลเซลล์ปลายทางไปยังข้อมูลต้นทางที่คัดลอก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์