พื้นที่ผิว

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

 พื้นที่ผิว และ ปริมาตร

 

 

 

 

 รูปร่าง/รูปทรง

 พื้นที่/พื้นที่ผิว

ปริมาตร 

 สามเหลี่ยม ใดๆ

 ½×ฐาน×สูง

 -

 สามเหลี่ยมด้านเท่า

√3/4 × (ด้าน)2 

 -

 สามเหลี่ยมฐานโค้ง

½×ความยาวฐานโค้ง×รัศมี 

 -

 สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ด้าน×ด้าน 

 -

 สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 กว้าง×ยาว

 -

 สี่เหลี่ยมด้านขนาน 

 ฐาน×สูง

 -

 สี่เหลี่ยมขนม    เปียกปูน

 ½×ผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม

(ในกรณีโจทย์บอกความยาวเส้นทแยงมุมให้)  หรือ
 ความยาวฐาน×ความสูง

 -

  สี่เหลี่ยมรูปว่าว

½×ผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม

-

 สี่เหลี่ยมคางหมู 

½×ผลบวกด้านคู่ขนาน× สูง

-

 รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ 

½×เส้นทแยงมุม×ผลบวกของเส้นกิ่ง

-

  รูปห้าเหลี่ยม

1.72 × (ด้าน)2

-

  รูปหกเหลี่ยม

3√3/2(ด้าน)หรือ 2.598×(ด้าน)

-

  รูปเจ็ดเหลี่ยม

3.634 ×(ด้าน)2

-

  รูปแปดเหลี่ยม

4.828 ×(ด้าน)2

-

  รูปเก้าเหลี่ยม

6.182 ×(ด้าน)2

-

  ปริซึ่ม

พื้นที่ฐาน × ความสูง

(ความยาวรอบฐาน×ความสูง)+2(พื้นที่ฐาน

  ทรงกระบอก

พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสอง

หรือ  2rh + 2 r 2

พื้นที่ฐาน × สูง

หรือ  ¶ r2 h

  กรวย

พื้นที่ผิวข้างของกรวย + พื้นที่ฐาน

หรือ  ¶rl +  r2

¹/3×พื้นที่ฐาน×สูง  

หรือ  ¹/3¶ r2 h

  ทรงกลม

4¶ r2

4/¶ r 3


         

 

         รูปภาพ ของ รูปทรง ค่างๆ

          1.  พีระมิด  

          2. ทรงกระบอก 

          3. รูปกรวย 

          4. ทรงกลม

          5. รูปหลายเหลี่ยม

 

 

 

 

สร้างโดย: 
บุญศรี จรรยาภรณ์พงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์