พระพี่นาง...นางฟ้าของชาวไทย

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


พระพี่นาง...นางฟ้าของชาวไทย

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ เมืองเอดินเบอระ สกอตแลนด์ ประเทศอังกฤษ ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

          เมื่อแรกประสูติ ดำรงพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (พระนามพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา โดยคณะผู้สำเร็จราชการในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

          ทรงเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ทรงเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในที่ทรงกรมเป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวในรัชกาล และเป็นพระราชวงศ์ทรงกรมพระองค์เดียวในปัจจุบัน) เมื่อพระชนมายุครบ 72 พรรษา เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

          ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงเสกสมรสกับ พันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีพระธิดาหนึ่งพระองค์ คือท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สมรสกับนายสินธู ศรสงคราม มีบุตร คือคุณจิทัศ ศสงคราม)                                                            
          เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้กลับคืนดำรงพระอิสริยศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ทุกประการ                                                                                 
ต่อมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเสกสมรสอีกครั้งกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธารดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และหม่อมระวี ไกยานนท์)


          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงสำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์ด้านวิชาเคมี ควบคู่กับวิชาการศึกษา วรรณคดี ปรัชญา และ จิตวิทยา เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทย ได้ทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อให้ทรงบรรยายและเป็นพระอาจารย์ประจำสถาบันต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี

          สมเด็จพระเจ้าพี่นาง ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ประเทศชาติ แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการแพทย์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงพระอัจฉริยภาพในด้านการประพันธ์ พระนิพนธ์ที่มีชื่อเสียง เช่น เวลาเป็นของมีค่า แม่เล่าให้ฟัง จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ และ มหามงกุฎราชสันตติวงศ์

          ด้วยความสนพระทัยในศาสตร์ทั้งหลาย จึงทรงเป็นทั้งเจ้าฟ้านักประพันธ์ และเจ้าฟ้านักวิชาการ มีหนังสือพระนิพนธ์จำนวนมาก ที่จัดพิมพ์ขึ้นให้ได้ศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่อง แม่เล่าให้ฟัง หรือ ยุวกษัตริย์ มิใช่เป็นเรื่องประวัติบุคคลด้านเดียว หากแต่ให้ความเข้าใจทั้งประวัติศาสตร์ ประเพณี การเมือง อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งมีความสนุกสนานสอดแทรกไว้อย่างกลมกลืน หรือสารคดีข่าวเกี่ยวกับการเสด็จไปทัศนศึกษาในต่างถิ่น เป็นสิ่งที่ชาวไทยโชคดีที่ได้มีโอกาสเห็น เสมือนร่วมเดินทางไปกับพระองค์ด้วย โดยจะทรงพิถีพิถันให้จัดทำเป็นสารคดีท่องเที่ยวสั้นๆ ที่มากด้วยความรู้ นำเผยแพร่เกือบทุกครั้งทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสไปถึง หูกว้างตากว้างไปด้วย

          ทรงเป็นประธานของศิริราชมูลนิธิสืบแทนสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีมีแต่พระราชดำริร่วมกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสองพระองค์พระราชทานเงินให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ให้มี "ขาเทียม" ทดแทน รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ให้สามารถทำขาเทียมตามแบบของมูลนิธิได้ ตลอดจนค้นคว้า วิจัย พัฒนาคุณภาพของขาเทียมด้วย
 
          ทรงเป็นประธานมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นมูลนิธิสุดท้ายที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพระกรุณาพระราชทานเงินจาก "ทุนการกุศลสมเด็จย่า" จำนวน ๑๒ ล้านบาท ให้จัดตั้งศูนย์ถันยรักษ์ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ซึ่งมีเครื่องเอกซเรย์เต้านมแมมโมแกรม เครื่องอุุลตราซาวด์ และเครื่องตรวจเจาะชิ้นเนื้อที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น และนำแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้เชี่ยวชาญเรื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมจากต่างประเทศ มาฝึกสอนรังสีแพทย์ และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคของโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 
          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไย มาตั้งแต่จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯเป็นประจำทุกปีมิได้ขาด พระราชทานพระวินิจฉัยให้จัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต และทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ทรงเชิญชวนให้ผู้บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์มาเฝ้า และรับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์ ทรงเป็นพระธุระในการขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากการกุศลงวดพิเศษบำรุงมูลนิธิโรคไตฯ นำรายได้มาสร้างตึกกัลยาณิวัฒนา ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อขยายการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยการฟอกเลือดด้วยไตเทียม เนื่องจากสถานที่เดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เพราะมีเพียง ๑๖ เครื่อง รักษาได้ ๑๐๐-๑๒๐ คน แต่ที่ตึกกัลยาณิวัฒนามีถึง ๔๖ เครื่อง สามารถรักษาผู้ป่วยได้ครั้งละ ๓๐๐-๔๐๐ คน ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ป่วยพ้นทุกข์ทรมานเท่านั้น แต่ยังเป็นการ "ต่อชีวิต" อีกด้วย ต่อมา มูลนิธิโรคไตฯได้จัดการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อผลิต "พยาบาลไตเทียม" ที่มีคุณภาพให้เพียงพอแก่ความต้องการ ก็ทรงพระเมตตาเสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามคำกราบบังคมทูลเชิญทุกครั้ง
 
          มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจาก "กองทุนการกุศลสมเด็จย่า" แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ยากจน ให้เข้ามารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เป็นจำนวนมาก โดยอนุเคราะห์การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม ให้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้อุปกรณ์เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ช่วยการรักษาโดยใช้ Balloon Catheter ให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด ตลอดจนให้การรักษาทางการผ่าตัดโดยไม่ใส่วัสดุเทียม ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคหัวใจกลับมีชีวิตยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิยังให้ทุนกุมารแพทย์ได้ไปศึกษาอบรมสาขาเฉพาะโรคหัวใจในทารกและเด็ก ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
 
          มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานให้ทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล และพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ทรงเป็นประธานคัดเลือก และพระราชทานทุนเป็นประจำทุกปี
 
          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์เสด็จไปทรงเปิดอาคาร "กัลยาณิวัฒนา" มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์และทรงเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้าน "สมวัย" คลองเตย
 
          ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือทั้งเครื่อง อุปโภคบริโภคแก่เด็กๆผู้ด้อยโอกาสในสลัมและได้เสด็จทอดพระเนตร กิจการของศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของมูล นิธิเด็กอ่อนในสลัมซึ่งได้ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์
 
          เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๖ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนไว้ในพระอุปถัมภ์ ด้วยทรงพิจารณาเห็นว่ามูลนิธิฯมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในแหล่งเสื่อมโทรมทรงห่วงใยสวัสดิภาพของเด็กและครอบครัวชุมชนแออัด ทรงใส่พระทัยในปัญหาสุขภาพ อนามัย ยาเสพย์ติด และโรคเอดส์ ได้เสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯหลายแห่ง เป็นต้นว่า ชุมชนแออัดคลองเตย ชุมชนแออัดวัดพญายัง ย่านเจริญผล ชุมชนแออัดสวนลุมพินี ชุมชนกองขยะอ่อนนุช และชุมชนหนองแขม ทุกครั้งที่เสด็จไป ได้ทรงทักทายและซักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวสลัม ทรงเล่นกับเด็ก ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา ก่อให้เกิดพลังใจแก่ผู้เดือดร้อนทุกข์ยาก และผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานช่วยเหลือประชาชนในเขตนั้นๆ
 
          ในขณะเสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดต่างๆ นั้น ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนด้วยความสนพระทัย ทรงตระหนักในปัญหาความต้องการของเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในสลัม จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ หนังสือ และของเล่นสำหรับเด็ก ซึ่งนำความปลาบปลื้มยินดีแก่ชาวชุมชนแออัดเป็นอย่างยิ่ง รับสั่งว่า
 
"ต้องไปถึงที่จึงจะรู้ว่าชาวบ้านและเด็กเหล่านี้ลำบากแค่ไหน ก็ดีใจที่มีโอกาสเห็นด้วยตนเอง ทั้งที่คลองเตย อ่อนนุช และหนองแขม" 
 
          สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีน้ำพระทัยของนักสังคมสงเคราะห์อย่างเต็มเปี่ยม แม้ทรงลำบากเพียงใดก็ไม่ทรงย่อท้อ ในการเสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดแห่งหนึ่งระหว่างทรงพระดำเนินไปบนทางปูด้วยแผ่นไม้เก่าๆ ไม้แผ่นหนึ่งผุหักลง พระบาททุเลาลงไปและไม้ครูดพระชงฆ์เป็นแผลอักเสบอยู่เดือนกว่า แต่มีรับสั่งว่า  "ไม่เป็นไร จะได้ไม่ลืมการมาเยี่ยมสลัมนี้"

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๐ แม้ว่าคณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และได้สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา ๐๒.๕๔ น. วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๕๑ รวมพระชันษา ๘๔ ปี

         พระกรณียกิจ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ

- การปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การปฏิบัติพระราชกิจแทนและสืบสานงานในสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนี
- ด้านการศึกษา
      • การสร้างโรงเรียนและทุนการศึกษา
      • พระกรณียกิจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
      • การส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
      • การสอนภาษาฝรั่งเศส
- ด้านการกีฬา
- ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมรดกของโลก
- ด้านสังคมสงเคราะห์
- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับการแพทย์และการสาธาณสุข
     • ทุนการกุศลสมเด็จย่า
     • มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
     • มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     • ออทิสติก
     • มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
     • มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน
     • มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     • มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.)
- การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

สร้างโดย: 
Palida_ITteacher

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์