ทักษะการพูด

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

การพูด
ประเภทของการพูด
 ๑.การพูดอย่างไม่เป็นทางการ คือการพูดจาติดต่อกันในหมู่ญาติมิตร หรือ บุคคลทั่วไปที่พูดในโอกาสที่ไม่เป็นพิธีการ มัผู้ฟังไม่มากนัก เช่น การแนะนำตัว การพูดทางโทรศัพท์ ดังนี้
๑.การแนะนำตัว ถ้าแนะนำตัวในหมู่นักศึกษใหม่ให้บอก
   ๑.๒ ชื่อและนามสกุล
   ๑.๓ สำนักการศึกษาเดิมที่จบมา
   ๑.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน และ ภูมิลำเนา
   ๑.๕ ความถนัด
   ๑.๖ งานอดิเรก
   แนะนำตัวในการเข้าปฏิบัติงานใหม่
   ๒.๒ ชื่อและนามสกุล
   ๒.๓ สำเร็จการศึกษาระดับใด 
   ๒.๔ เข้าทำงานในหน้าที่ใด นับตั้งแต่เมื่อไร
   แนะนำตัวในงานออกสังคม
   ๓.๒  ชื่อและนามสกุล
   ๓.๓ ตำแหน่งหน้าที่ หรือ งานที่เป็นที่รู้จักในสังคม
๒.การพูดโทรศัพท์ 
                                                                  เป็นฝ่ายโทรไป
๑.๑ กล่าวคำว่า”สวัสดี”พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของ           สถานที่ที่ต้องการติดต่อ
๑.๒ บอกชื่อผู้ที่เราต้องการจะพูดด้วย
๑.๓ ถ้าขอความช่วยเหลือผู้รับสายให้ช่วยตามตัวผู้ที่เราต้องการจะพูดด้วย ให้รีบขอบคุณทันที
๑.๔ ถ้าต้องการฝากข้อความถึงผู้ไม่อยู่ให้บอกข้อความอย่างกะทัดรัดมากที่สุด หรือ บอกหมายเลขของเราให้เขาโทรกลับก็ได้
                                                                 เป็นฝ่ายรับโทรศัพท์
๒.๑ กล่าวคำ “สวัสดี”แล้วแจ้งหมายเลขหรือสถานที่ของตนให้ผู้ติดต่อทราบ
๒.๒ถ้าผู้ติดต่อมาต้องการพูดกับใครให้รีบติดต่อให้ทันที ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ก็ควรรับอาสาจดบันทึกข้อความที่ฝากไว้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๒.๓ ไม่พูดโทรศัพท์นานเกินความจำเป็น เพราะอาจจะมีผู้อื่นรอใช้โทรศัพท์อยู่
๒.๔ กล่าวขอโทษถ้าต่อผิด
๒.๕ เมื่อสิ้นสุดการพูด กล่าวคำว่า “สวัสดี” และวางหูอย่างนิ่มนวล
๒.๖ มีมารยาทที่ดีเช่น ไม่วางหูกลางคัน ไม่ขบเคี้ยวสิ่งใดขณะพูด เป็นต้อ

 

สร้างโดย: 
อ.กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์